Elektronische vrachtwagensluis

Situatieschets

De dorpskernen van Oostakker, Desteldonk, Sint-Kruis-Winkel, Rieme, Doornzele, Kerkbrugge en Langerbrugge worden dagelijks doorkruist door vrachtwagenverkeer met een bestemming in het aangrenzend havengebied. Het zware verkeer tast de leefbaarheid van deze kanaaldorpen ernstig aan.

Elektronische vrachtwagensluis: het systeem


Dubbelpolige digitale vrachtwagensluis

Een elektronische vrachtwagensluis bestaat uit:

  • Lussen in de weg die een voertuig detecteren
  • Lasers die de hoogte van een voertuig detecteren
  • Een onbemande digitale camera voor het registreren van het kenteken van het voertuig
  • Een overzichtscamera langs weerszijden van de weg om een videobeeld van de passage van het voertuig vast te leggen.
  • Een kast met de elektronica voor de kentekenherkenning en het doorsturen van de gegevens

Door de combinatie van de detectielussen in het wegdek en de lasers op een bepaalde hoogte (3m) naast de weg kan een vrachtwagen of bus gedetecteerd worden. Gewone personenwagens zullen door de detectielussen worden opgemerkt, maar de laserstraal niet doorbreken omdat ze te laag zijn. Een vogel die de laserstraal doorbreekt, zal niet als een voertuig worden herkend omdat de lussen in het wegdek niet reageren.

Het onderscheid tussen een personenwagen en een vrachtwagen wordt dus gemaakt op basis van de hoogte en niet op basis van de massa van het voertuig. Momenteel is er immers geen wettelijke basis die toelaat dat met een onbemand systeem voor de bepaling van massa (zoals gewichtssensoren in het wegdek) geverbaliseerd wordt.

Wanneer een hoog voertuig wordt gedetecteerd, wordt de camera getriggerd. DIe neemt dan een digitale foto van het kenteken van het voertuig. Op de digitale foto’s wordt kentekenherkenning toegepast. Voertuigen die de camera triggerden maar toch zijn toegelaten, zoals hulpdiensten, bussen en leverdiensten worden in een zogenaamde white-list opgenomen. De foto’s en video’s van dergelijke voertuigen worden door middel van nummerplaatherkenning onmiddellijk verwijderd en worden op die manier niet in aanmerking genomen voor verbalisatie.

Een dubbelpolige digitale sluis bestaat uit twee dergelijke locaties, i.c. één bij het binnenrijden van het dorp en één bij het buitenrijden. Op beide locaties gebeuren dezelfde registraties, met de bijkomende functionaliteit dat de registraties aan beide polen van de identieke kentekens met elkaar worden vergeleken. Bij een voertuig dat door beide polen werd gedetecteerd, wordt nagegaan welke tijd is verstreken tussen de detectie door de eerste en de tweede pool. Op deze manier kan doorgaand verkeer, met een korte tijd tussen de 2 detecties, van bestemmingsverkeer worden onderscheiden. 

Proefproject Rieme

In de gemeente Rieme is een proefproject opgezet om een dubbelpolige digitale vrachtwagensluis te plaatsen, met als doel het verbaliseren van vrachtwagens die de dorpskern als sluikweg gebruiken.

In Rieme wordt de eerste pool geplaatst vlakbij de aansluiting met de R4 rond Gent, de tweede pool in de Kanaalstraat, voorbij de Monumentstraat.

Resultaten:

Sinds de ingebruikname is er een significante invloed vastgesteld op het aantal overtredingen, namelijk:

voor ingebruikname sluis: meer dan 700 per dag
testperiode: gemiddeld 15 per dag
repressieperiode: gemiddeld 8 per dag