Fietspaden in Vlaanderen

Het Agentschap Wegen en Verkeer zet dagelijks in op het veiliger maken van de fietsinfrastructuur langs de Vlaams gewestwegen.


De Vlaming fietst meer en meer. 15 procent van alle verplaatsingen in Vlaanderen gebeurt met de fiets. Daarmee doen we het beter dan Denemarken. Vlaanderen investeert steeds meer in fietsinfrastructuur. Niet alleen in losse fietspaden, maar ook in het wegwerken van gevaarlijke punten en missing links.

AWV beheert zo’n 7.700 kilometer fietspaden in Vlaanderen.

 

Wat voor soorten fietspaden zijn er?

  • vrijliggend: gescheiden van de rijbaan door een veiligheidsstrook of fysieke scheiding
  • aanliggend verhoogd: gescheiden van de rijbaan door een niveauverschil
  • aanliggend: zonder niveauverschil, directe aansluiting op de rijbaan

Type fietspaden Vlaanderen

 

Of er bij een herinrichting een gescheiden, verhoogd of aanliggend fietspad langs een weg komt, hangt af van het snelheidsregime. Wij werken met vaste richtlijnen voor de inrichting en het ontwerp van een fietspad, deze staan in het vademecum fietsvoorzieningen.

Heel veel aanliggende fietspaden zijn nog een erfenis uit het verleden en liggen ook op moeilijk aan te pakken locaties (vaak met huizen dicht aan de weg gebouwd). Onteigeningsprocedures moeten opgestart worden om deze locaties van veilige fietspaden te voorzien, wat een lang proces is.

 

Budget investeringen in fietspaden

 

Ontwerprichtlijnen voor fietspaden

In het vademecum fietsvoorzieningen staan de richtlijnen voor het ontwerp van fietspaden (keuze ondergrond - asfalt of beton), de plaatsing van signalisatie en het onderhoud van de fietsinfrastructuur. We streven er steeds naar om die toe te passen bij elk nieuw project.

>> Ontdek alle richtlijnen

Veilige fietsoversteekplaatsen

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in 2017 een reeks maatregelen genomen om oversteekplaatsen voor fietsers veiliger te maken.

>> Meer info

Staat van de fietspaden

Tweejaarlijks meten we de staat van de fietspaden in Vlaanderen, waarbij de eerste inspectiecampagne in 2007 uitgevoerd werd.

Uit de inspecties blijkt dat 63,5% van de opgemeten fietspaden “uitstekend” of “behoorlijk” scoort op de comfortparameter. 36,5% van de opgemeten fietspaden scoort onvoldoende.

>> Meer info over de staat van de fietspaden

Meten is weten

Wij beheren 15 fietstelpunten. Zo verzamelen we in real-time fietsdata die ons helpt om het fietsbeleid vorm te geven. Dit helpt ons ook om gericht te investeren.

>> Meer info over de fietstelpunten