Flitspalen

Onbemande roodlicht- en snelheidscamera's moeten de veiligheid op de weg verhogen. Een kwaliteitsvolle installatie, de correcte ijking en een goed beheer zijn noodzakelijk voor de maatschappelijke aanvaarding van zo'n systeem. Maar bovenal is en blijft het een sterk wapen in de strijd tegen verkeersslachtoffers.


Er worden twee types onbemande camera's ingezet:

  • roodlichtcamera's gebaseerd op lustechnologie (camera's worden aangestuurd door signalen van lussen die in het wegdek ingewerkt zijn). Zij registreren roodlichtnegatie én snelheidsovertredingen en worden opgesteld op kruispunten en op plaatsen waar radarapparatuur moeilijk kan worden gebruikt (in bochten, ter hoogte van parkeerstroken, asverschuivingen van wegen en metalen obstakels als bushokjes en reclamepanelen).
  • snelheidscamera's gebaseerd op lus- of radartechnologie. Zij registreren uitsluitend snelheidsovertredingen en worden opgesteld langs rechte wegen (bv. autosnelwegen).

AWV verzorgt de installatie en het onderhoud van de infrastructuur, i.c. de flitspalen, camera's en eventuele lussen. Het gebruik van de camera's en de verwerking van overtredingen is een bevoegdheid van de politie. Een installatie wordt overgedragen aan de politie nadat het vereiste homologatieattest is afgeleverd. Na de overdracht blijft AWV instaan voor het onderhoud van de palen en camera's.

Overtredingen worden door roodlicht- en snelheidscamera's steeds vastgelegd met twee foto's. Daarbij wordt ook andere informatie geregistreerd zoals dag, tijdstip en controleplaats. Die informatie is noodzakelijk voor de latere bewijsvoering en voor de opmaak van het proces-verbaal.

Sinds 2008 worden nieuwe installaties uitgerust met digitale roodlicht- en snelheidscamera's. De opnamekwaliteit van de camera's is een stuk hoger dan die van een analoog toestel. De camera's maken namelijk digitale opnames en werken dus zonder de analoge filmrollen die steeds handmatig moeten geplaatst en vervangen worden. Geregistreerde overtredingen van installaties langs autosnelwegen kunnen via het netwerk van de Vlaamse overheid digitaal doorgestuurd worden naar de politie. Op de andere locaties haalt de lokale politie de opnames ter plaatse op via een digitaal medium.