Geluidsmeetwagen

Deze geluidsmeetwagen en de bijhorende meetapparatuur zijn bedoeld voor het uitvoeren van geluidsmetingen nabij woningen gelegen langs gewestwegen. Omdat simultaan met de geluidsmetingen de meteo-gegevens dienen te worden geregistreerd, werd de meetwagen uitgerust met een 12 m lange telescopische mast. Daarop kan naast de meetmicrofoon ook de meteo-eenheid gemonteerd worden.

De meteo-eenheid verzorgt de monitoring van de windsnelheid en windrichting, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. De meetmicrofoon kan, behalve op de mast van de meetwagen, ook gemonteerd worden op een losstaand statief. Dit met een gewenste meethoogte tot 7 meter. De bereikbaarheid van de meetplaatsen is door het gebruik van een 100 m lange microfoonkabel nagenoeg steeds gewaarborgd.

Door de inbouw van een bijkomende set batterijen in de meetwagen is het mogelijk continu-metingen uit te voeren gedurende meerdere dagen waarbij de meetwagen onbemand achter blijft. De eenheid voor de geluidsmetingen - merk "01 dB" - laat toe op een zeer performante wijze de statistische en desgewenst de spectrale analyse van het wegverkeerslawaai uit te voeren.

De metingen worden door middel van de geïnstalleerde software gestart van op een laptop. Het elektronisch omgevormd meetsignaal wordt tijdens de meetduur, volgens een zelf in te stellen middelingstijd, continu geregistreerd en opgeslagen op de harde schijf van de laptop. Tijdens de geluidsmetingen kunnen, door een coderingssysteem, bepaalde geluiden geïdentificeerd worden.

Na de beëindiging van de metingen gebeurt de analyse van de opgeslagen gegevens aan de hand van de geïnstalleerde software. Afhankelijk van de gekozen benadering kan bij de verwerking de statistische en/of de spectrale analyse doorgevoerd worden.

Bij de statistische analyse worden de statistische parameters voor zelf te kiezen meetperiodes bepaald en dit met of zonder de invloed van de gecodeerde specifieke geluiden. Een interessante toepassing hierbij is dat, op basis van een enkel opgenomen globaal meetsignaal, de invloed van het plaatselijk verkeer kan meegerekend of weggefilterd worden.

Bij de spectrale analyse kan het geluidsspectrum in octaaf- of 1/3 octaafbanden bepaald worden. Bij het registreren van een audio-opname tijdens de metingen kan het geluidsspectrum achteraf zelfs tot op 1/48 octaaf ontleed worden.