Kwaliteitsmanagementsysteem

Op 3 juli 2017 werd het kwaliteitsmanagementsysteem van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015-norm. Het ging niet alleen om een vernieuwing van het bestaande kwaliteitscertificaat, maar om de implementatie van nieuwe eisen die de nieuwe versie van de ISO 9001-norm met zich meebrengt. Met het nieuwe certificaat toont AWV aan dat het dagelijks werkt aan een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening  ten aanzien van medewerkers, burgers, bedrijven, steden en gemeenten...

 

In de snel veranderende samenleving wil AWV een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren. AWV wil inspelen op de veranderende context waarin ze functioneert door een kwaliteitsvolle, conforme, continu verbeterende en transparante werking te creëren, voorzien van een doorgedreven risicobeheer en prestatiemonitoring. AWV neemt deze opdracht ernstig en neemt daarom sinds meer dan tien jaar het initiatief om haar kwaliteitsmanagementsysteem extern te laten certificeren aan de hand van de internationaal erkende ISO 9001-norm. AWV werd voor het eerst gecertificeerd in 2008.

De snel veranderende maatschappelijke context stelt ook nieuwe eisen aan een performant kwaliteitsmanagementsysteem. Daarom werd de ISO9001-norm grondig hervormd wat aanleiding gaf tot een nieuwe versie, de ISO 9001:2015. Hierin werden nieuwe klemtonen gelegd en eisen gesteld aan het management en de bedrijfscultuur, het inzicht in de context en belanghebbenden, het beheersen van risico’s en het benaderen van de werking vanuit processen, dit alles om de focus op de dienstverlening voor de klant verder te versterken. AWV omarmde deze evolutie en zette een agentschapsbreed project op om de hele organisatie voor te bereiden op deze veranderingen. COVER (Continu Verbeteren) werd de drijvende kracht achter het kwaliteitsdenken in de dagelijkse werking van AWV en de voorbereiding van de ISO 9001:2015-certificering.

Het project COVER heeft in de periode 2016-2017 gewerkt rond tien thema’s: procesbeheer, risicobeheer, document management systeem, audits, sturingsinstrumenten, tevredenheidsonderzoeken, Business Continuity Management, Assetmanagement, ISO 17025:2008 en Management of Change. Tal van initiatieven werden genomen waaronder het uitgebreid actualiseren van de bestaande procedures, het uittekenen van een processtructuur, het ontwikkelen van een nieuw document management systeem dat kennis en procedures integreert… De resultaten werden voorgesteld aan alle medewerkers van AWV eind maart 2017 tijdens de COVER roadshows. Tijdens deze roadshows heeft het COVER-team aan de hand van filmpjes, infographics en toelichting iedereen laten kennismaken met het vernieuwde kwaliteitsmanagementsysteem van AWV. Naast deze Roadshow werden nog tal van acties ondernomen om alle medewerkers te betrekken bij het COVER-verhaal.

Nu het ISO 9001:2015-certificaat werd toegekend blijft de commissie COVER, samen met het management, stuurgroepen, commissies en de diverse teams verder werken aan het continu verbeteren van de interne werking van het agentschap. Het huidige certificaat geeft aan dat AWV de juiste weg is ingeslagen om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Er wordt door COVER de komende jaren alvast verder ingezet op een robuust risicomanagement, goed procesmanagement, duidelijke performantie-indicatoren, een efficiënt en effectief intern auditsysteem en doordachte verbeterinitiatieven.

AWV heeft naast de algemene ISO 9001:2015-certificering sinds 2011 ook een ISO 17025-certificaat voor haar afdeling Wegenbouwkunde. Naast activiteiten met betrekking tot investeringen in en onderhoud en exploitatie van het wegennet, is AWV een belangrijke speler in het verlenen van advies met betrekking tot wegenbouwkunde. Zo organiseert AWV intern tal van onderzoeken met betrekking tot de staat van het wegdek en de kwaliteit van nieuw aangelegde wegen. Het ISO17025:2008-certificaat maakt het mogelijk om resultaten van interne proeven te vergelijken met resultaten van private laboratoria en omgekeerd. Zo kan AWV ook vanuit haar technische expertise bijdragen aan een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers.