Aandacht voor milieu en natuur

Vanuit de doelstelling om ‘de schade aan milieu en natuur terug te dringen, zelfs al neemt de mobiliteit verder toe’ werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan een maximale integratie van milieu, natuur en duurzame ontwikkeling in haar activiteiten en processen.

Zij wil dat doen bij het beheer, het onderhoud en investeringen, in relevante activiteiten en beslissingen, vanaf de planfase tot en met de evaluatiefase.

Het Agentschap doet hiervoor beroep op de best beschikbare technieken, de codes van goede praktijk en volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Er wordt daarbij samengewerkt met andere beleidsdomeinen van de Vlaamse Overheid vooral met het departement Omgeving, het agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij. Er is ook geregeld overleg met provincies, gemeenten en NGO’s. 

Een aantal taken om deze doelstelling te bereiken zijn:

  • Groenbeheer
  • Ontsnippering van het landschap