Minder Hinder

Werken zonder hinder is niet mogelijk. Toch proberen wij tijdens wegenwerken de hinder voor weggebruikers, omwonenden en ondernemingen maximaal te beperken. 


Hoe doen we dat?

  • wegenwerken zo veel mogelijk plannen in verkeersluwe periodes;
  • afstemmen van wegenwerken: zowel het gelijktijdig uitvoeren van verschillende werken op dezelfde locatie als het vermijden van wegenwerken op omleidingsroutes;
  • wegenwerken zo organiseren dat de hinder beperkt wordt in tijd door o.a. weekendwerk en nachtwerk;
  • de werf zo inrichten dat de capaciteit van de weg zo hoog mogelijk gehouden wordt;
  • bereikbaarheid van omwonenden en ondernemingen zo hoog mogelijk houden;
  • goede communicatie o.a. via de website, digitale nieuwsbrief, informatieborden bij werven,... .

Communiceren

Communicatie staat centraal in de MinderHindermaatregelen. Daarom doet het agentschap Wegen en Verkeer vaak beroep op een bereikbaarheidsadviseur om de communicatie naar en de bereikbaarheid van de ondernemingen op een doeltreffende manier aan te pakken. Voor de werken op snelwegen wordt er op regelmatige basis overleg gepleegd met de protocolpartners (Touring, VAB, Truckersfederatie, ...). Op gewestwegen wordt er op projectniveau overlegd met steden en gemeenten, omwonenden en handelaars (via bereikbaarheidsadviseur), politie en hulpdiensten.