Ontsnippering

Toen de meeste van onze grote verbindingswegen werden aangelegd werd er nog weinig rekening gehouden met de gebieden in de omgeving. Op plaatsen waar belangrijke natuurgebieden of natuurverbindingen worden doorsneden vormen de wegen nu een onoverbrugbare barrière voor bepaalde planten en diersoorten (versnippering).


Het herstel van de verbindingen tussen de versnipperde gebieden (ontsnippering) is belangrijk om de uitwisselingsmogelijkheden van diverse diersoorten te herstellen. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer is zich bewust van het probleem dat versnippering veroorzaakt voor de natuurlijke omgeving en zet zich daarom in om ontsnipperende maatregelen te voorzien aan haar infrastructuur in de vorm van de aanleg van wildpassages zoals ecoducten, ecotunnels of ecoduikers.  Deze worden aangelegd ter hoogte van gekende knelpunten, bij de aanleg van nieuwe wegen of tijdens wegenwerken en soms in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos of het departement Omgeving.

De ecoducten zijn echter reeds alom gekende kunstwerken langs enkele autosnelwegen en gewestwegen:

Ecotunnels en ecoduikers liggen onder de weg en zijn niet zichtbaar voor de weggebruikers.

Meer informatie over verschillende wildpassages vind je op www.wegenennatuur.be.  

De verschillende ontsnipperingsmaatregelen op kaart