Tiense Vesten vanaf 17 juni voor twee weken volledig afgesloten voor autoverkeer aan Slachthuisstraat / Kapucijnenstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer sluit van maandag 17 juni tot begin juli de Vesten in Tienen af voor alle verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat. Gedurende twee weken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Vesten, omdat Wegen en Verkeer de nieuwe riolering dwars onder de ringweg moet aanleggen in het kader van de herinrichting van de Bergévest.

Rioleringswerken aan Bergévest

Sinds de start van de herinrichting van de Bergévest op 23 april heeft Wegen en Verkeer de voorbije weken al rioleringswerken uitgevoerd ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat. Hier wordt aan de binnenring een nieuwe riolering aangelegd die afval- en regenwater in de toekomst afzonderlijk zal afvoeren. In een volgende fase moet Wegen en Verkeer een deel van de riolering dwars onder de rijweg van de Vesten aanleggen om de riolering van de binnenring met die van de buitenring met elkaar te verbinden. Dit gebeurt ter hoogte van het kruispunt van de Kapucijnenstraat met de Slachthuisstraat.  

Vesten twee weken volledig afgesloten

Wegen en Verkeer vat deze werken aan op maandag 17 juni voor een termijn van twee weken. Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden en andere onvoorziene omstandigheden tijdens de werken. Dit betekent dat het verkeer op de Vesten tot begin juli ter hoogte van het kruispunt met de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat onderbroken wordt.

Hinder tijdens de werken

  • Fietsers kunnen blijven gebruik maken van de Vesten en kunnen ter hoogte van de werfzone oversteken tussen de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat.

  • Verkeer tussen de Oplintersepoort en de Sint-Truidensepoort moet omrijden via de Leuvenselaan en de Westelijke Ring.

  • Het verkeer vanuit de Kapucijnenstraat en het centrum van Tienen kan naar de Vesten rijden via de Beauduinstraat. Het centrum inrijden kan via de Bostsestraat.

  • Het verkeer van en naar de Slachthuisstraat moet rijden via de Ambachtenlaan en het Industriepark.

  • De handelszaken in de Slachthuisstraat en de Hamelendreef blijven ook tijdens deze fase van de werken bereikbaar. Zij zijn bereikbaar via de Oplintersesteenweg en aan de andere zijde via het Industriepark.

Slachthuisstraat blijft daarna afgesloten tot begin oktober

 

Volgens deze planning kunnen we de Vesten begin juli opnieuw openstellen voor het verkeer. De Slachthuisstraat blijft ter hoogte van de Vesten wel afgesloten tot begin oktober. Tijdens de zomermaanden leggen we aan deze kant van de Vesten de nieuwe riolering en aansluitend ook de nieuwe weginfrastructuur aan. Die werken zullen ongeveer drie maanden in beslag nemen. Op de website www.wegenenverkeer.be/tienen wordt elke fase toegelicht en kunnen de omleidingskaarten bekeken worden.

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'