Brusselsesteenweg (N235) in Beersel: studie naar herinrichting

Een studiebureau onderzoekt in 2019 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N235), meerbepaald het stuk vanaf het kruispunt met de Alsembergsesteenweg en de Pastoor Bolsstraat tot het Winderickxplein in Beersel.

Met een toekomstige herinrichting wil AWV een veiligere schoolomgeving creëren in de buurt van basisschool Sint-Victorinstituut. Daarbij horen onder andere de aanleg van fietspaden, de nodige fietsvoorzieningen en het inrichten van veilige en bereikbare bushaltes.

In eerste instantie zullen er voorontwerpen opgemaakt worden voor de herinrichting. Er is vandaag nog geen concept voor de toekomstige Brusselsesteenweg in Beersel. Over wanneer het eerste voorontwerp afgewerkt zal worden of wanneer er werken zullen starten, bestaat vandaag nog geen duidelijkheid. Zodra er meer nieuws is, zal AWV dat op deze webpagina melden.

AWV heeft het projectgebied en de studie opgesplitst in twee delen

De volledige vernieuwing van de riolering onder de Brusselsesteenweg (N235) maakt ook deel uit van de studieopdracht. Die vernieuwing is noodzakelijk om de wateroverlast in de regio naar de toekomst toe terug te dringen. Het studiebureau zal daarvoor een eerder aangevatte rioleringsstudie uit 2013 verder uitwerken. Wat wel al vaststaat is dat er een gescheiden stelsel komt, voorzien met de nodige buffering, waarin regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Dat is beter voor het milieu.