Fietspaden langs N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige vernieuwing van de fietspaden naast de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject loopt van het kruispunt N10-Gangelberg-Steenbeek in Berlaar tot aan de grens met Begijnendijk en is in totaal ongeveer 10 km lang. De fietspaden worden gescheiden van de weg door middel van een berm of gracht om de fietsveiligheid grondig te verhogen.

Hoogdringend nood aan veiligere fietspaden

De herinrichting van de fietspaden moet vooral bijdragen tot het veiliger en vlotter maken van de fietsinfrastructuur in de gemeenten. Momenteel scoort de fietsveiligheid op het traject ondermaats. Fietsers moeten noodgedwongen gebruik maken van een zeer smal gemarkeerd kantstrookje langs de drukke N10. Dat zorg dagelijks voor gevaarlijke situaties. Een vernieuwing van het fietstraject is dus hoogdringend.

Alleen nieuwe fietspaden aanleggen is natuurlijk niet voldoende om de veiligheid en het comfort van de fietser te garanderen. Daarom worden er ook op verschillende plaatsen veilige fietsoversteken ingericht. Daarnaast onderzoekt Wegen en Verkeer ook hoe de bushaltes naast de fietspaden toegankelijker aangelegd kunnen worden.

Om bredere, afgescheiden fietspaden aan te leggen, is er meer ruimte nodig naast de weg. Dat zorgt ervoor dat een deel van de grond van sommige eigenaren naast het traject verworven wordt. Die eigenaars werden individueel al op de hoogte gebracht over het traject van de grondverwervingen.

Betere doorstroming van het verkeer

Sommige kruispunten van de N10 worden ook aangepakt. AWV, het studiebureau en de gemeente Heist-op-den-Berg werken momenteel aan een voorontwerp van een vernieuwde rotonde op de kruising van de N10 en N15. Er komt een nieuwe, vijfde afslag voor een betere ontsluiting van de voormalige spar-site. Op het kruispunt met de Schoorstraat komt ook een rotonde. Ook daarvoor wordt momenteel nog een voorontwerp gemaakt.

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Samen met de werken aan het fietspad wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd (met uitzondering van een deel van de Aarschotsebaan in Berlaar Heikant, waar reeds een riolering aanwezig is). Elk gebouw krijgt een aansluitpunt voor het afvalwater en voor het hemelwater (ofwel regenwater).

Open grachten zijn beter voor het geleidelijk afvloeien van het regenwater. Daardoor voorkomen ze wateroverlast in de laaggelegen gebieden in de buurt van de N10. Ze kunnen meer water opvangen en zorgen ervoor dat het niet te snel stroomt naar de laaggelegen gebieden.

Grondverwervingen

Om de fietspaden te kunnen aanleggen, moeten er nog grondverwervingen plaatsvinden. De grondverwervingen van dit wegvak zullen nog enige tijd in beslag nemen. De eigenaars van betrokken percelen worden hierover persoonlijk ingelicht. Voor de bewoners van Heist-op-den-Berg zal een vertegenwoordiger van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen (IOK) deze gesprekken voeren. Eigenaars van een perceel langs de N10 gelegen in Putte en Berlaar zullen gecontacteerd worden door de Intercommunale voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO). 

Voor dit project is de Aarschotsesteenweg in vijf verschillende wegvakken of deelprojecten onderverdeeld. De gesprekken voor de grondverwervingen en de werken zullen per deelproject uitgevoerd worden.

De volgorde waarin we de wegvakken aanpakken is de volgende:

  1. Het wegvak tussen het kruispunt Houwstraat tot het kruispunt N10-N15
  2. Het wegvak tussen het kruispunt N10-N15 tot het kruispunt N10-Lostraat
  3. Het kruispunt N10-N15
  4. De doortocht Berlaar-Heikant van kruispunt Gangelberg tot kruispunt Houwstraat
  5. Het wegvak tussen het kruispunt Lostraat tot de gemeentegrens van Begijnendijk

De eigenaars van percelen in het eerste deelproject, tussen het kruispunt Houwstraat tot het kruispunt N10-N15, zullen als eerste gecontacteerd worden om de grondverwervingen op te starten. Daarna volgen de eigenaars in het tweede wegvak.

Timing

Een concrete timing geven voor wanneer de gesprekken precies plaatsvinden, is moeilijk omdat dit afhangt van hoe vlot de voorgaande gesprekken lopen. De gesprekken voor het eerste wegvak zullen alvast opstarten in het najaar van 2017. Zonder tegenslag willen we begin 2020 starten met het tweede wegvak. Als de gesprekken vlot verlopen, moet de hele onteigeningsprocedure rond zijn tegen 2025. Bewoners van de laatste twee deelprojecten zullen het eerste jaar nog niet uitgenodigd worden voor een gesprek.

De timing van de werken is afhankelijk van de voortgang van de gesprekken. Op dit moment mikken AWV en de gemeenten op een eerste schop in de grond in 2021. 

Timing en fasering van de werken

Om de hinder tijdens de werken te beperken, zullen de werken in verschillende fases opgedeeld worden. Elke fase zal wellicht 2 jaar duren. Een concrete fasering wordt later bekend gemaakt. De werken beginnen wellicht ten vroegste in 2021.

Digitale nieuwsbrief

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief om tijdig op de hoogte gebracht te worden als er meer duidelijkheid is over de timing en startdatum van de werken.

Download hieronder de presentaties van de infoavonden in maart 2016: