Heraanleg doortocht N467 Berlare

Wat houdt het project in?

De gewestweg N467 (Brugstraat, Emiel Hertecantlaan en Frankrijkstraat) loopt dwars door Berlare. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Berlare werken al enige tijd aan de plannen voor een grondige heraanleg van de gewestweg. Van aan de Warande tot aan de Scheldebrug wordt de N467 heringericht met veilige fiets- en voetpaden, goede oversteekplaatsen, comfortabele bushaltes en aandacht voor groen. Ook het Sint-Annapleintje wordt mee heraangelegd. Onder het nieuwe wegdek komt er een gescheiden rioleringsstelsel. 

Waar staan we met de procedure?

Het voorontwerp is klaar en wordt voorgesteld. In 2020 volgt het defintief ontwerp. Daarna volgen de verwervingen van de gronden en woningen. De uitvoering van de werken gebeurt vanaf 2022.

Infomarkt

Op donderdag 19 september 2019 kwamen de partners de plannen aan alle geïnteresseerden voorstellen. Aan de hand van een doorlopende presentatie en een aantal panelen (pdf) met plannen, zal het project uitgebreid voorgesteld worden. Experten waren aanwezig om de vragen te beantwoorden. 

Documenten van de infomarkt