Herinrichting Hallesesteenweg (N231) in Beersel en Sint-Genesius-Rode

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige herinrichting van de Hallesteenweg (N231) in Beersel/Sint-Genesius-Rode over een afstand van 1,3 kilometer, van het kruispunt van de Eigenbrakelse Steenweg tot het kruispunt van de Elsemheidelaan. Het voorontwerp voor deze herinrichting zal in het najaar van 2020 worden afgewerkt.  

Een studiebureau werkt in 2019 aan een voorontwerp met verschillende alternatieven voor de herinrichting. Dat voorontwerp wordt vervolgens goedgekeurd door de projectpartners, onder andere het gemeentebestuur van Beersel.

Op basis van het voorontwerp zal een definitief ontwerp gemaakt worden, waarna Wegen en Verkeer kan starten met de opmaak van uitvoeringsplannen (de plannen waar de aannemer mee aan de slag gaat). Wanneer het definitieve ontwerp klaar zal zijn en wanneer de werken uitgevoerd zullen worden, is vandaag nog niet bekend. Zodra daar nieuws over is, zal Wegen en Verkeer dat op deze webpagina melden.

Veilige fietsinfrastructuur

Een belangrijke doelstelling van het project zal zijn om veilige fietspaden aan te leggen langs de steenweg.

Herinrichting kruispunt Hallesteenweg - Eigenbrakelse Steenweg

Ook de herinrichting van het kruispunt van de Hallesteenweg met de Eigenbrakelse Steenweg maakt deel uit van een lopende studie. Op dit moment is nog niet bepaald of Wegen en Verkeer beide herinrichtingswerken (het kruispunt en de Hallesteenweg) als één project zal aanbesteden - een andere mogelijkheid is dat ze als aparte deelprojecten uitgevoerd worden.