Studie naar aanleg fietspaden Ninoofsesteenweg (N28)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een studieopdracht naar de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N28). Het agentschap zal veilige fietspaden aanleggen, de weg volledig herinrichten en ondergronds een gescheiden rioleringsstelsel (voor aparte afvoer van afval- en regenwater) aanleggen.

Planning

Wanneer de herinrichting uitgevoerd wordt en hoe die er precies zal uitzien, is op dit moment nog niet bekend. Daarvoor moeten eerst de noodzakelijke stappen worden doorlopen, te beginnen met het uitwerken van het voorwerp tot een gedetailleerd ontwerp. Zodra daar meer nieuws over is, zal Wegen en Verkeer dat melden op deze webpagina.

Het projectgebied

Het projectgebied van de studieopdracht bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het projectgebied start aan kilometerpunt 21.2 op de Ninoofsesteenweg, het kruispunt met Termeren, en eindigt aan kilometerpunt 23.3, het kruispunt van de Palokenstraat met de Steenweg op Bellingen en de Ninoofsesteenweg.

Het tweede deel van het projectgebied bevindt zich op het grondgebied van Gooik en Pepingen. Het projectgebied start aan kilometerpunt 24.7, aan de Zuunbeek, en eindigt aan kilometerpunt 27.4, ter hoogte van de Bosbeek.

Situeringskaart studie voor herinrichting tussen Pepingen en Gooik