Roadshows voor lokale besturen

Lokale besturen zijn één van de belangrijste partners van het Agentschap Wegen en Verkeer. In het voorjaar van 2019 organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer opnieuw een roadshow doorheen de vijf Vlaamse provincies. Zo kan u kennismaken met onze organisatie en onze expertise in openbare werken, mobiliteit, verkeersveiligheid en infrastructuur.


Presentaties

Plenaire sessie

Themasessies:

Roadshows voor lokale besturen