SPB-metingen

De Statistical Pass-by Methode (SPB) is een meting van het geluid van een groot aantal individueel voorbij rijdende (vracht)wagens bij een bepaalde snelheid. De registratie van dat geluid wordt uitgevoerd op één vastgelegde positie langs de weg.

Het doel van de Statistical Pass-by (SPB) methode is het nauwkeurig vastleggen van de akoestische eigenschappen van een bepaalde wegverharding. Dit zowel voor lichte, middelzware als zware motorvoertuigen en dat voor verschillende standaardsnelheden.

De SPB-methode is vastgelegd in de ISO standaard 11819-1 "Method for measuring the influence of road surfaces on traffic noise - part 1: 'The Statistical Pass-by method'".

spb-methodeEen microfoon wordt op 7,5 m uit de as van de rijbaan en op 1,2 m hoogte geplaatst (zie foto). Vervolgens wordt bij iedere voertuigpassage het maximale geluidsniveau en de voertuigsnelheid in km/h geregistreerd.

Per voertuigcategorie worden de resultaten verwerkt in een scatterdiagram (zie figuur). Hierin wordt het maximale geluidsniveau van een passage als functie van het logaritme van de snelheid weergegeven. Uit dit diagram wordt vervolgens de best-passende lineaire functie (regressielijn) bepaald. De bekomen SPB-waarde is dan representatief voor de gemiddelde geluidsproductie van een voertuigcategorie. Dit op de betreffende wegverharding bij een bepaalde standaardsnelheid.

 

spb-methode