Standaardbestek

Wanneer u een bestek moet opstellen voor een overheidsopdracht in het kader van wegenbouw of een wegherinrichting, dan kan u beroep doen op een standaardbestek (of typebestek) met standaardeisen.


Standaardbestek 250

Digitale versies downloaden:

Gedrukte versie bestellen:

Het Standaardbestek 250 versie 4.1 kan je hier bestellen.

  • Een gedrukte versie van het Standaardbestek 250 kost 100 euro.
  • Gelieve rekening te houden met een verzendingstermijn van ongeveer drie weken na betaling.

​Het standaardbestek 250 bevat alle info over:

  • Wegenbouw
  • Rioleringen
  • Signalisatie
  • Groenaanleg

Standaardbestek 270

Digitale versies downloaden:

Het standaardbestek 270 bevat alle info over:

  • Elektromechanische uitrusting
  • Verlichting, pompen, motoren en hoogspanningscabines