Standaardbestek 250 voor BIM

De nieuwste versie (versie 4.1) van het “Standaardbestek 250 voor de wegenbouw” werd recent gepubliceerd en bevat vanaf nu ook een aantal standaardeisen voor opdrachtgevers die BIM willen opnemen in hun opdracht.


Raadpleeg de digitale versie van het Standaardbestek 250.

Het standaardbestek 250 is en blijft hét referentiewerk voor de aannemers van wegenwerken voor het uitvoeren van opdrachten. We herwerken het standaardbestek dan ook op geregelde tijdstippen, omdat technieken en werkmethodes voortdurend evolueren.

BIM is een nieuwe werkmethode met veel opportuniteiten voor alle partijen in een bouwproject en hebben we die optie voor opdrachtgevers ook voorzien in de nieuwe versie van SB250. AWV zelf zal als opdrachtgever in de bestekken die ze op de markt zal brengen zoveel mogelijk gaan voor die BIM-methodiek. Gelijktijdig met de herwerking van het standaardbestek 250 werkte AWV daarom ook aan een gestandaardiseerde ObjectTypenBibliotheek (OTL) om BIM in de wegenbouw uniform te kunnen implementeren.

De basistekst rond BIM uit het SB250 zal in de opdrachten van AWV ook verder worden uitgewerkt in een zgn. BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan. Beide aanvullende documenten zullen de specifieke BIM-vereisten verder gaan detailleren en zorgen voor een uniforme aanpak voor al onze opdrachten.

>> Meer info rond BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan.