Werven in Tienen

E40

Boutersem: Renovatie brug over E40 meegenomen binnen tijdelijke afsluiting Torenhofstraat door fietspadenproject

augustus 2019 - voorjaar 2020 (afwerking gietasfalt)
N3

Onderhoudswerken op Withuisstraat/Leuvenselaan

Eind april 2020 - juli 2020
N3

Tienen: Asfalteringswerken in beide richtingen op 1 dag over 300m gedeelte van de Aandorenstraat

1 dag werken op maandag 23 maart
N29

Tienen: aanpassingen aan kruispunt Diestsesteenweg met Deelberg/Houtemveldweg

Start werken op 20 april 2020; totale duur werken ongeveer vier maanden
N3

Tienen: Herinrichting Tiense Vesten

in uitvoering - einde werken zomer 2020