Toeritdosering

Met de zogenaamde toeritdosering lanceerden de Stad Gent, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn in het voorjaar van 2012 een nieuw verkeerssysteem op het kruispunt van de Kortrijksesteenweg met de stadsring in Gent. Dat systeem bezorgt de vele tramgebruikers tussen Gent Sint-Pieters en het stadscentrum een snellere tramverbinding. Voorheen stond de tram daar in drukke periodes al te vaak stil. Om het openbaar vervoer vlotter doorgang te geven, is er een toeritdosering geïnstalleerd voor gewoon autoverkeer.

Werking toeritdosering

Het kruispunt van de Kortrijksesteenweg met de IJzerlaan/Charles de Kerchovelaan in Gent is heringericht om de tram vlotter te laten doorrijden op de belangrijkste tramroute van de stad. Op piekmomenten moet de tram nu veel te lang wachten in de Kortrijksepoortstraat.

Met het systeem voor toeritdosering geeft een camera ter hoogte van de Nederkouter/Jeruzalemstraat informatie over de verkeersstromen. Telkens als het autoverkeer de tram dreigt te belemmeren, worden de auto’s via de verkeerslichten aan het kruispunt R40-Kortrijkspoortstraat even opgehouden. Het verkeer wordt mondjesmaat toegelaten zodat de tram vlotter kan doorrijden naar het centrum. Zodra de file is weggewerkt, wordt het systeem weer op non–actief gezet.

Dit verkeerssysteem doseert de toerit van de auto’s op het kruispunt, vandaar de naam ‘toeritdosering’. Voor het verkeer vanuit de Heuvelpoort verbiedt een dynamisch bord om rechts af te slaan naar de Kortrijksepoortstraat en de Laurent Delvauxstraat. Zodra er geen hinder voor de tram meer is, wordt het afslagverbod weer opgeheven. Het verkeer van de Kortrijksesteenweg en de auto’s die links afslaan vanuit de IJzerlaan moeten, tijdens de toeritdosering, iets langer wachten tot het licht weer groen wordt. De bestuurders komende van de Heuvelpoort die niet rechts af mogen slaan, kunnen verder rijden naar een andere invalsweg. Ook als het afslagverbod naar rechts actief is, blijft de Kortrijksepoortstraat in principe toegankelijk voor wie van de Heuvelpoort komt en ter plaatse moet zijn.

Controle op naleving

Er is de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd om de infrastructuur aan te passen voor een vlottere doorstroming van tramlijn 1, die The Loop (Flanders Expo) via Gent-Sint-Pieters verbindt met het stadscentrum. Het invoeren van de toeritdosering moet deze investeringen laten renderen. Het nieuwe verkeerssysteem functioneert optimaal als de nieuwe verkeersrichtlijnen effectief gerespecteerd worden. Daarom controleert de politie al van bij de start gericht op de naleving ervan. Sinds het najaar van 2012 is het ook mogelijk om op basis van handhavingscamera’s overtredingen vast te stellen.

Samenwerking

De toeritdosering is een gezamenlijk initiatief van de Stad Gent, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De Vlaamse overheid heeft de de realisatie van de toeritdosering en de handhaving gefinancierd voor een totaal bedrag van 300.000€.