Uitzonderlijk vervoer

Schrijf in op de nieuwsbrief  "Uitzonderlijk Vervoer"

Het Agentschap Wegen en Verkeer regelt de vergunningsaanvraag van uitzonderlijk vervoer op de Vlaamse wegen.


Vanwege de preventieve maatregelen die getroffen worden tegen het coronavirus is onze dienst zwaar vervoer niet telefonisch bereikbaar. Vragen kunnen per mail gestuurd worden naar zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be. De dienstverlening wordt gewaarborgd.

Door de 6de staatshervorming is de Dienst Uitzonderlijk Vervoer geregionaliseerd sinds 1 juli 2014. De effectieve overdracht is gebeurd op 1 januari 2015. Hierdoor werd de voormalige Federale Overheidsdienst Uitzonderlijk Vervoer opgesplitst in 3 regionale diensten.

Ook in het nieuwe systeem kan u uw aanvraag blijven doen via WebTeuv. In één document voor het volledige Belgische grondgebied.

Wat is uitzonderlijk vervoer?

Wie voertuigen in het verkeer wil brengen die, door hun constructie of door de ondeelbare lading die ze vervoeren, tenminste één van de volgende afmetingen (Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, 15 maart 1968) overschrijden, heeft daarvoor een vergunning nodig:

 • Lengte:
  • Enkelvoudig voertuig: 12 m;
  • Trekker + oplegger: 16,50 m;
  • Vrachtwagen + aanhangwagen: 18,75 m
 • Breedte: 2,55 m
 • Hoogte: 4,00 m
 • Massa: 44 T voor samenstellingen met 5 assen
 • Overstek achteraan: 3,00 m

Hoe een vergunning aanvragen?

Een vergunning aanvragen kan op 2 manieren:

 • online, via de WebTeuv-applicatie
 • per aangetekende brief naar:
  Brussel Mobiliteit
  Uitzonderlijk Vervoer
  Vooruitgangstraat 80 – Bus 1
  1035 Brussel

Onderaan deze pagina vindt u de formulieren die u nodig heeft (zie "formulieren"). Ook de handleidingen met richtlijnen (zie "publicaties") over de manier waarop u deze moet invullen staan onderaan de pagina.

U kan uw aanvraag volledig blijven opvolgen in de applicatie WebTeuv. U dient wel vooraf geregistreerd te zijn. Hiertoe dient u het volgende document in te vullen en op te sturen.

Binnen de twee werkdagen zal uw aanvraag bevestigd worden. U ontvangt een e-mail met uw login en paswoord. Vanaf dan kan u uw aanvraag indienen via WebTeuv.

Hoe WebTeuv gebruiken?

De WebTeuv-applicatie laat u toe uw vergunningsaanvragen te beheren van A tot Z. Om toegang te krijgen tot WebTeuv, dient u eerst als 'online-aanvrager' te worden ingeschreven. Gelieve daarvoor eenmalig het formulier dat u hieronder kan vinden, te vervolledigen en te versturen. Binnen de twee werkdagen zal uw toegang bevestigd worden op het e-mailadres dat u opgegeven heeft. Vanaf dan kunt u zich aanmelden op WebTeuv en uw vergunningsaanvraag online invullen en versturen.

Registratieformulier
(voor een correcte weergave is Adobe Acrobat reader vereist)
Handleiding WebTeuv 2

Retributie

De retributies blijven dezelfde als diegene die in 2014 van toepassing waren. Ze zijn gebaseerd op het KB van 2 juni 2010.
Meer informatie over de retributie die u dient te betalen.

Begeleiding

Een particuliere begeleider moet gecertificeerd zijn. Die certificatie gebeurt door FOD Binnenlandse Zaken Dienst Vigilis.

Politie: het contactadres om deze begeleiding aan te vragen is:

Technische massa's

Klik hier voor de omzendbrieven i.v.m. technische massa's.

Reiswegennetwerk en wegenwerken

Andere wegenwerken kan u terugvinden op onderstaande website:

Contact

Met al uw vragen kunt u terecht bij:

Vlaamse overheid
Agentschap Wegen en Verkeer
Afdeling Expertise Verkeer en Telematica
Team Zwaar Vervoer

Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 BRUSSEL

Tel: +32 (0)2 553 78 47
Mail: zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be

Waalse overheid
Service Public de Wallonie
DGO1.62 – Direction des Conceptions et des Calculs
Service Transport exceptionnel
Tel: 081 77 24 00
Mail: te@spw.wallonie.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mobiel Brussel
Dienst uitzonderlijk vervoer
Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel
Tel: 0800 94 001
Mail: teuv@gob.brussels

Publicaties

Formulieren

Wetgeving

Richtlijnen invullen formulieren

Aanvraagformulier (Word)

Geconsolideerd KB van 2 juni 2010

Belangrijke nota's

Aanvraagformulier (PDF)

Uitleg over artikel 10

Instructies inschrijving proefritten

Bijlage module

KB van 27 februari 2013 (gepubliceerd op 23/08/2013)

Deelbare lading

Fiche enkelvoudig voertuig

MB van 16 december 2010

 

Fiche sleep van voertuigen

Decreet betreffende bescherming van de weginfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

 

Reisweg

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur ingeval van uitzonderlijk vervoer (20/12/2013)

 

 

Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen (2/6/2010)

 

 

Technisch reglement voertuigen