Belangrijke wegenwerken

Hasselt E313

Vanwege de herstellingswerken op de E313 regio Hasselt wordt de E313 gedeeltelijk afgesloten tijdens de volgende 2 werknachten:

Op donderdagavond 7 mei 2020 vanaf 20u tot 6u ‘s morgens is de E313 afgesloten in de rijrichting Antwerpen, vanaf oprit 27 Hasselt West tot afrit 26bis Lummen-industrie. 

Op vrijdagavond 8 mei 2020 vanaf 20u tot 6u ‘s morgens is de E313 afgesloten in de rijrichting Luik, vanaf oprit 27 Hasselt-West tot afrit 29 Hasselt-Oost. Opgelet: de oprit 28 Hasselt-Zuid richting Luik is die nacht dus ook afgesloten. 
 

Brecht, N153

Door wegenwerken op de N153 Mallebaan in Brecht, tussen kruispunt Bosstraat en rotonde N115, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen niet mogelijk van 4 tot en met 6 mei 2020. De rijbaan wordt volledig afgesloten. De lokale omleiding via N133 is niet geschikt voor het UV. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

Mogelijke omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale massa van 120 ton (geldig heen en terug): (vanaf rotonde N115/N153) - N115 Hoogstraten - N14 Rijkevorsel (brug over kanaal Dessel-Turnhout-Schoten overschrijden in de as van de brug, voor massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug) - N14 Oostmalle - N12 Oostmalle - N153 Brecht (tot kruising Bosstraat).

Opgelet: asfalteringswerken zijn weersgevoelig. Bij regenweer kan de planning nog wijzigen. De meest actuele info vindt u op https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-mallebaan-n153-en-kl...

Wilrijk (Antwerpen), N173

Door wegenwerken op het kruispunt N173 Prins Boudewijnlaan/Groenenborgerlaan/Ringlaan in Wilrijk (Antwerpen) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 4 mei.

Deze reisweg wordt voornamelijk gebruikt in de netwerken voor UV komende van N177 Wilrijk naar N1 Mortsel. Op het einde van de Groenenborgerlaan is de rechterrijstrook afgesloten en blijft er slechts 1 rijstrook open. Op de N173 wordt de middenberm dichtgezet en blijft alleen de rechterrijstrook open. Gelieve op voorhand te gaan verkennen of u nog vanuit de Groenenborgerlaan naar rechts de N173 Prins Boudewijnlaan kunt oprijden. Indien dit niet het geval is, gelieve nieuwe aanvraag met reisweg via R11 in te dienen, zodat we advies kunnen vragen voor de overschrijding van de tunnels van oprit en afrit E19.
Voor UV vanuit Mortsel/Edegem richting N177 Wiirijk is er geen probleem want de reisweg loopt via de zijrijbaan van de R11.

Meer informatie: https://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-kruispunt-prins-boudewijnlaan...

Vermoedelijke duur van de werken: 7 weken.

Antwerpen, werken Elia

Door de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen in en rond de haven van Antwerpen op rechteroever, is het nodig dat de rijbaan tijdelijk wordt afgesloten. Hierbij een update van de geplande werken.

 • Noorderlaan N180 (t.h.v. Blauwhoefstraat)
  • Impact: volledig afsluiten
  • zaterdag 16/05/2020
  • zaterdag 23/05/2020
  • zondag 31/05/2020
 • Kruisweg N180 (t.h.v. Broekmans Logistics)
  • Impact: volledig afsluiten - omleiding voor UV via Antwerpsebaan
  • Maandag 11/05/2020 t.e.m. zaterdag 23/05/2020
 • Kruisweg N180 (t.h.v. Broekmans Logistics)
  • Impact: volledig afsluiten van één rijbaan (één rijrichting), kruisend verkeer over één rijstrook van één rijbaan - omleiding voor UV via Antwerpsebaan
  • Maandag 25/05/2020 – zaterdag 04/07/2020
 • R2 (t.h.v. Kanaaldok)
  • Impact: verkeer over één rijstrook + volledig stremmen gedurende 10’ (met assistentie van de wegpolitie)
  • zondag 24/05/2020
 • A12 (t.h.v. Stabroek)
  • Impact: verkeer over één rijstrook + volledig stremmen gedurende 10’ (met assistentie van de wegpolitie)
  • zaterdag 30/05/2020
 • Oprit Stabroek A12 – Richting Antwerpen
  • Impact: asverschuiving en Laageind voor enkele uren afgesloten - omleiding voor UV via N111 - Antwerpsebaan - Noorderlaan - oprit R2
  • maandag 01/06/2020 – vrijdag 05/06/2020
Antwerpen, Oosterweelsteenweg

Door wegenwerken aan de Oosterweelbrug en op de Oosterweelsteenweg (t.h.v. spooroverweg 207) is de doorgang voor uitzonderlijk voertuigen niet mogelijk. De rijweg wordt volledig afgesloten.

Er wordt gewerkt aan de Oosterweelbrug van 1 tot en met 5 juni 2020 (eventueel tot zaterdag 6 juni 2020).
Er wordt gewerkt op de Oosterweelsteenweg van 6 tot en met 17 juli 2020.

Omleiding is mogelijk via Wilmarsonksteenweg en H. Fordlaan.

Zeebrugge, N350

Later meer hierover.

Stabroek, N111

Door wegenwerken op de N111 Laageind (van A12 tot Abtsdreef) en Dorpsstraat (van Abtsdreef tot Grote Molenweg) in Stabroek, is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 20 april 2020 tot juli 2021. Verkeer blijft mogelijk vanaf de N12 richting Putte, maar op een tijdelijke rijbaan van slechts 3 m breed. Rijden in tegenzin van het normale verkeer wordt niet toegelaten. Voor verkeer vanaf N11 Putte richting A12 dient u een nieuwe aanvraag in te dienen met vooraf verkende reisweg. Er kan geen vaste omleiding gegeven worden omwille van andere wegenwerken in de regio.

Meer informatie (hinder, fasering, kaarten, ...):  https://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-van-dorpsstraatlaageind-n111-...

Olen, E313

Door de plaatsing van geluidsschermen op de E313 in Olen, is de doorgang voor uitzonderlijk voertuigen moelijk tot onmogelijk vanaf eind mei 2020. De werken zullen 3 maanden duren.

Er wordt gewerkt aan beide zijden van de autosnelweg, maar niet tegelijkertijd. Op de rijrichting waar er gewerkt wordt, worden pechstrook en rechterrijstrook ingenomen voor de werf. Het verkeer op de E313 wordt er plaatselijk op versmalde rijstroken gebracht en het verkeer op de linkerrijstrook wordt via een doorsteek in de middenberm naar de andere zijde gebracht. Er zullen dus in die rijrichting wel 2 versmalde rijstroken zijn, maar er zit een middenberm tussen beide rijstroken. Doorgang met breed UV is daardoor niet mogelijk in de rijrichting waar er gewerkt wordt.

De exacte timing en fasering van de werken wordt later meegedeeld.

Mechelen, E19

Door wegenwerken op de E19 ter hoogte van het complex Mechelen-Zuid, vanaf de afrit tot aan de provinciegrens, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk gedurende 2 nachten begin mei. Er wordt ernkel gewerkt op de rijrichting naar Brussel. De werken worden 's nachts uitgevoerd; in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 mei en in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 mei 2020 is er slechts 1 rijstrook vrij voor het verkeer. Tijdens de eerste nacht is ook afrit 9 Mechelen-Zuid afgesloten, oprit Mechelen-Zuid richting Brussel blijft altijd open. Richting Antwerpen is er geen hinder.

Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

Antwerpen, Vosseschijnstraat

Door de vernieuwing van een drinkwaterleiding in de Vosseschijnstraat in Antwerpen is er in elke rijrichting slechts 1 versmalde rijstrook beschikbaar. De werken duren nog tot en met vrijdag 15 mei 2020. Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen is mogelijk via Groenendaallaan - Noorderlaan - Korte Wielenstraat (geldig heen en terug).

Antwerpen, Straatsburgbrug

Door wegenwerken op de Straatsburgbrug in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk richting Vosseschijnstraat. De rechterrijstrook wordt tijdelijk ingericht als fietspad, er blijft 1 rijstrook over voor ander verkeer. Deze situatie duurt van 13 april tot 29 mei 2020. Uitzonderlijk vervoer met grote breedte dat niet via de overblijvende linkerrijstrook kan rijden, mag de werken in tegenzin van het normale verkeer passeren.

Mol (Postel), E34

Door wegenwerken op de E34 in Mol (Postel), ter hoogte van de brug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (herstelling wegdek en brugvoegen), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk van 11 mei tot 12 juli 2020. Van 11 mei tot 15 juni 2020 wordt er gewerkt op de rijbaan richting Nederland. Aansluitend, van 15 juni tot 12 juli 2020 wordt er gewerkt op de rijbaan richting Antwerpen. Verkeer kan in beide richtingen blijven riijden op 2 versmalde rijstroken per rijrichting. Dit heeft ook een invloed op de overschrijdingsvoorwaarden voor de kanaalbrug (zoals bij de wegenwerken in het najaar van 2019).

Voor een totale massa van meer dan 60 ton en maximaal 120 ton gelden tijdens de werken volgende overschrijdingsvoorwaarden:

 • het uitzonderlijke voertuig rijdt op de scheiding tussen de 2 versmalde rijstroken;
 • het uitzonderlijke voertuig mag rijden aan normale snelheid;
 • in de eigen rijrichting rijdt het uitzonderlijke voertuig alleen op de brug
 • in de andere rijrichting is geen verkeer toegelaten.

Voor de uitzonderlijke voertuigen met totale massa > 120 ton zal indien nodig een bijkomend advies gevraagd worden. Gelieve rekening te houden met een langere behandelingstermijn van uw aanvraag.

Antwerpen, Noordkasteelbruggen

Door dringende herstellingswerken zijn de Noordkasteelbruggen afgesloten voor het auto- en treinverkeer van 25 april tot 15 mei 2020.

Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale hoogte van 480 cm (geldig heen en terug): (zuidkant van de brug) Oosterweelsteenweg - N101 Scheldelaan - Kruisschansweg (Van Cauwelaertbrug en Meestoofbrug overschrijden in de as van de brug) (Boudewijnbrug en Kruisschansbrug zijn verboden) - Scheldelaan - oprit R2 - Tijsmanstunnel - uitrit 13 - Noorderlaan (noordelijke spoorbruggen overschrijden in de rechterrijstrook) - Göteborgweg - Stralsundweg - Rostockweg - H. Fordlaan - Wilmarsdonksteenweg - Oosterweelsteenweg (noordkant van de brug).

Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een hoogte > 480 cm (geldig heen en terug): (zuidkant van de brug) Oosterweelsteenweg - N101 Scheldelaan - Kruisschansweg (Van Cauwelaertbrug en Meestoofbrug overschrijden in de as van de brug) (Boudewijnbrug en Kruisschansbrug zijn verboden) - Scheldelaan - Noordlandbrug - oprit A12 (voor de terugweg: uitrit 11 - Hollandseweg - Scheldelaan) -  A12 Antwerpen - R2 Antwerpen - uitrit 13 (voor de terugweg: vanaf Noorderlaan - Kruisweg - Antwerpsebaan - N111 Stabroek - oprit A12 richting Zandvliet) - Noorderlaan (noordelijke spoorbruggen overschrijden in de rechterrijstrook) - Göteborgweg - Stralsundweg - Rostockweg - H. Fordlaan - Wilmarsdonksteenweg - Oosterweelsteenweg (noordkant van de brug).

Kerkhove, rotonde N8/N36/N453

Door wegenwerken ter hoogte van de rotonde N8/N36/N453, is:

 • er sterke hinder op de as N8 - N36 Berchem - Kaster.
 • vanaf de rotonde de tak N8 richting Avelgem afgesloten.
 • vanaf de rotonde de tak N453 richting Oudenaarde afgesloten.

Passage door de werken is verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: eind juli 2020

Zwevegem, N8

Door wegenwerken is er sterke hinder op de N8 te Zwevegem, centrum Heestert.

Plaatselijke omleidingen zijn niet geschikt voor UV.

Vermoedelijk einde der werken: eind juni 2020

Poperinge, N38

Door wegenwerken is de N38 tussen R33 en grens Frankrijk afgesloten.

Passage door de werken is verboden voor UV.
Voor alle UV, mag R33 - N333 gebruikt worden als omleiding (indien mogelijk na verkenning).
Het parkeerverbod op N333 blijft natuurlijk van toepassing.

Vermoedelijk einde der werken: eind mei 2020

Kortrijk, R8

Door wegenwerken is de R8 te Kortrijk afgesloten, tussen N43 en de Zandbergstraat

Passage door de werken is verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn niet geschikt voor UV.

Vermoedelijk einde der werken: 30 april 2020

Torhout, N33

Door wegenwerken is er hinder op de N33 te Torhout, ter hoogte van het kruispunt N33/Hillestraat/Makeveldstraat.

Vermoedelijk einde der werken: 3 mei 2020

Kortemark, N35

Door wegenwerken is er hinder op de N35 te Kortemark, ter hoogte van het kruispunt N35/Groenestraat/Kronevoordestraat.

Vermoedelijk einde der werken: midden juli 2020

Tienen, N29

Door wegenwerken op de N29, ter hoogte van het kruispunt Deelberg/Houtemveldweg in Tienen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 20 april 2020.

Er wordt gewerkt op één weghelft, verkeer kan de werfzone passeren met tijdelijke verkeerslichten. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte naast de werfzone.

Meer informatie (updates, kaarten, hinder, ...): https://wegenenverkeer.be/werken/tienen-aanpassingen-aan-kruispunt-diest...

Omleiding is mogelijk via N29 Bekkevoort - N2 Sint-Joris-Winge - N223 Tienen - N3 Tienen (Albertvest) - N29 Tienen (geldig heen en terug).

Vermoedelijke duur van de werken: 4 maanden.

Tienen, N3

Door wegenwerken op de N3 Withuisstraat en Leuvenselaan in Tienen, is de doorgang voor het uitzonderlijk vervoer onmogelijk vanaf 27 april 2020.

In de week van 27 april worden voorbereidende werken uitgevoerd (herstellen putdeksels in de rijweg). Daarna worden asfalteringswerken uitgevoerd gedurende 2 opeenvolgende nachten (4 en 5 mei 2020), telkens van 19 u 's avonds tot 6 u 's morgens.
Vanaf 7 mei tot midden juli wordt een stuk rijbaan in de N3 Leuvenselaan heraangelegd. Als laatste worden gedurende 1 nacht in juli (exacte datum is nog niet gekend) opnieuw asfalteringswerken uitgevoerd, opnieuw van 19 u 's avonds tot 6 u 's morgens.

De doorgang van uitzonderlijke voertuigen is niet toegelaten tijdens de werken. Omleiding is mogelijk via N223 Sint-Joris-Winge - N2 Leuven - N292 Leuven (brug over Locomotievenpad overschrijden in de as van de brug (voor totale massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug)) - N3 Tienen - R27 Tienen (geldig heen en terug).

Vermoedelijk einde van de werken: midden juli 2020.

Maasmechelen, N78

Door de aanleg van de verbinding van de nieuw aan te leggen oostelijke ontsluitingsweg met de N78 in Maasmechelen rijdt het doorgaande verkeer op de N78 over één versmalde rijstrook in elke richting. Hierdoor worden uitzonderlijke transporten in breedte beperkt. 
Deze situatie zou naar schatting van toepassing blijven tot september 2020. Deze timing is onder andere afhankelijk van de duur en aard van de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn omwille van het coronavirus.

Ronse, N48b

Vanaf maandag 20 april vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het asfalt vanaf de rotonde Veemarkt tot aan de ingang van het Algemeen Ziekenhuis aan de S. Glorieuxlaan (N48b) in Ronse. Doorgaand verkeer zal gedurende twee weken niet mogelijk zijn. Het agentschap kiest bewust voor deze verkeersluwere periode om deze hinderlijke werken uit te voeren. Na de asfaltwerken zal een verhoogd fietspad worden aangelegd in Bruul. Deze werken gaan ook twee weken duren maar zullen weinig hinder veroorzaken voor het verkeer. De aannemer volgt op de werf alle veiligheidsvoorschriften die gelden omwille van het coronavirus.

Gentbrugge, E17

De grootschalige werken aan het viaduct in Gentbrugge (E17) kunnen toch starten. De aannemer zal vanaf 15 april de renovatie uitvoeren met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de aannemer en de arbeiders bedanken voor de inspanningen die ze daarvoor doen. Het verkeer rijdt vanaf de start van de werken over twee rijstroken in elke richting. Het agentschap streeft ernaar om het eerste deel van de werken (de viaducthelft rijrichting Kortrijk) tegen november 2020 af te ronden, maar die timing is afhankelijk van de duur en aard van de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn omwille van het coronavirus.

Arendonk, E34

Door wegenwerken op de E34 in Arendonk, vanaf kmp 52,0 tot kmp 49,0, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 11 mei 2020. De werken zullen 3 weken duren en gedurende deze periode is er slechts 1 rijstrook beschikbaar ruichting Turnhout/Antwerpen. Richting Nederland wordt er niet gewerkt en is er geen hinder. Er is geen alternatieve reisweg beschikbaar en rijden in tegenzin van het normale verkeer wordt uiteraard niet toegestaan. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

Veldwezelt, N2/N78

Door de vernieuwing van de rotonde op de kruising van de N2 (Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan) en de N78 (Kiezelweg) in Veldwezelt is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 9 maart 2020.

PDF Meer info
Mechelen, R6/N1 - UPDATE

Door de bouw van een fly-over over het kruispunt R6/N1 te Mechelen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 25 juli 2019 (start fase 3) tot zomer 2020.

UPDATE: de omleiding via N15 valt weg omwille van de wegenwerken aldaar.

PDF Meer info
Overijse, N4

Door wegenwerken op de N4 in het centrum van Overijse (o.a. aan de zogenaamde S-bocht) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 2 maart 2020 tot begin april 2020. De lokale omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer en de omleiding voor vrachtverkeer via E411 is alleen toegelaten voor UV met massa conform en een maximale hoogte van 4 m. Een algemene omleiding kan dus niet gegeven worden. Voor UV met massa niet-conform technisch reglement of met hoogte > 4 m moet een nieuwe aanvraag met verkende reisweg ingediend worden.

Aarschot, R25

De geplande wegenwerken op de R25 Ter Heidelaan en de Duracell-rotonde in Aarschot, die normaal zouden starten begin maart 2020, zijn uitgesteld tot na het zomerbouwverlof 2020. Eerst worden bomen en struiken gerooid (met tijdelijke hinder overdag) en daarna starten de hoofdwerken. Tijdens die hoofdwerken is de doorgang voor alle uitzonderlijke voertuigen onmogelijk. De juiste begindatum van de hoofdwerken zal later nog meegedeeld worden.

Omdat er tegelijk nog wegenwerken bezig zijn op de N127 in Diest, vallen de 2 grote verbindingswegen voor het UV in Vlaams-Brabant weg. De hoofdwerken op de N127 in Diest duren nog tot eind december 2020, zodat de omleiding via N127 in Diest vanaf januari 2021 weer beschikbaar komt. Dat wil zeggen, dat gedurende ruim 4 maanden noch de R25 in Aarschot, noch de N127 in Diest gebruikt kunnen worden door UV. De plaatselijke omleiding in Aarschot is niet geschikt voor UV door 2 onderliggende kunstwerken met onvoldoende draagkracht.

Er resten dus nog ongeveer 6 maanden om alternatieve reiswegen te gaan zoeken. Wacht niet te lang daarmee. Vraag tijdig uw vergunning met alternatieve reisweg aan (dat mag vanaf nu al), zodat er tijd is om adviezen te vragen voor de kunstwerken, en zodat er tijd is om meerdere alternatieven te gaan onderzoeken.

Het Team Zwaar Vervoer beseft ten volle dat dit geen eenvoudige situatie is, maar het uitstel tot na het zomerbouwverlof is het enige wat we hebben kunnen overeenkomen. Dat geeft ons meer tijd om alternatieven te zoeken.

Lummen, N725

Vanwege de vernieuwing van de wegenis op de N725 van iets voor het kruispunt met de Mellaerstraat tot net voorbij het kruispunt met de Geeneindestraat is de N725 op dit stuk niet beschikbaar voor uitzonderlijk vervoer. De omleiding via de N29 en N717 is niet geldig voor uitzonderlijk vervoer. 

Deinze, N35 (Tweebruggenstraat)

Op maandag 20 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer met een grondige renovatie van de brug langs de Tweebruggenlaan (N35) over het afleidingskanaal van de Leie in Deinze. Zowel de bovenkant van de brug en als de onderkant van de brug worden grondig aangepakt. Het verkeer op de Tweebruggenstraat (N35) rijdt ter hoogte van de brug over één rijstrook in elke richting. De werken gebeuren in verschillende fasen en duren tot eind 2020. De timing hangt af van de weersomstandigheden. 

Tijdens de werken is er enkel verkeer met massa conform toegelaten op de brug.

Antwerpen, D'Herbouvillekaai

Door nutswerken op de D’Herbouvillekaai in Antwerpen, tussen kruispunt Armstrongweg en kruispunt Hobokense Vest, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk van 20 januari tot (uiterlijk) 31 maart 2020.

PDF Meer info
Wijnegem, N120

Door nutswerken op de N120 in Wijnegem, ter hoogte van het kruispunt met Deurnesteenweg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 27 januari tot 29 mei 2020. Er wordt op de rijbaan een doorgang voorzien van 4,25 m breed, zodat UV overdag de normale rijrichting kan blijven volgen.
De hoofdwerken starten in juni 2020 en duren tot einde zomer 2021.

PDF Meer info
Kasterlee, N123/N19

Door wegenwerken in het centrum van Kasterlee, op en rond de kruising N123/N19, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 3 augustus 2020. De lokale omleidingen zijn niet toegelaten voor het uitzonderlijk vervoer. Omleiding is mogelijk via E34 tussen oprit 24 en afrit 25 (en vice versa).

PDF Meer info
Antwerpen/Zwijndrecht, A11/E34/N49

Door werken van de Oosterweelverbinding-Linkeroever, op de A11/E34/N49 tussen knooppunt 7 “Sint-Anna” en afrittencomplex 9 “Melsele”, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk in beide rijrichtingen. Van oktober 2019 tot juni 2020 wordt er gewerkt op de zijbermen van de autosnelweg. De pechstrook wordt ingenomen als werfzone. Per rijrichting zijn er 2 rijstroken van elk 3 m breed, zonder pechstrook. Uitzonderlijke voertuigen met een breedte > 6 m worden gedurende de werken niet toegelaten op dit stuk autosnelweg.

Meer informatie: https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/werken-e34kluifrotonde

Gelieve hiermee rekening te houden bij de planning van uw transport en bij het verkennen van reiswegen voor nieuwe aanvragen.

Antwerpen (Hoboken), Adolf Greinerstraat

Door nutswerken in de Adolf Greinerstraat in Hoboken (Antwerpen), tussen Umicore en Van Praetstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 13 januari tot 10 april 2020. Er wordt enkelrichtingsverkeer ingesteld tussen Van Praetstraat en Umicore.
Gelieve rekening te houden met beperkte breedte naast de werfzone.
Gelieve hiermee rekening te houden bij het aanvragen van een nieuwe vergunning.

Herselt, N19

Door een wegverzakking op de N19 in Herselt, ter hoogte van het kruispunt Halfmaanstraat (tussen centrum Herselt en Aarschot), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk. Er wordt een noodherstelling uitgevoerd die enkele weken kan duren. Gedurende de werken wordt er beurtelings verkeer ingesteld met beperkte breedte voor het uitzonderlijk transport.

PDF Meer info
Brasschaat, N1

Door wegenwerken op de N1 in Brasschaat, vanaf kruispunt N117 richting Gooreind (Wuustwezel), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk. Verkeer richting Antwerpen is niet toegelaten. Voor verkeer richting Wuustwezel is de breedte beperkt tot 2,80 m.

PDF Meer info
Deinze, N35

Vanaf 1/2/2020  is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer op de Vaartbrug in de N35 over het afleidingskanaal te Deinze erg beperkt.
In beide rijrichtingen is het toegelaten transport beperkt tot type G2 met massa conform, met maximale lengte van 30m en maximale breedte van ca. 2,75 m.
Deze situatie duurt tot midden juli 2020.

Opgelet :
Vanaf 3/8/2020 is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer in de twee richtingen beperkt  tot transporten type G2 met massa conform, met maximale lengte van 30 m en maximale breedte van ca. 2,75 m.
Deze situatie duurt tot december 2020.

Willebroek/Puurs, N16

Vanaf heden mag de zuidelijke brughelft van de brug in N16 over A12, rijrichting naar Willebroek (ter hoogte van afrit 7) niet meer overschreden worden met zwaar uitzonderlijk vervoer (d.i. UV met massa niet conform technisch reglement). De brug kan vermeden worden via: oprit A12 richting Brussel, uitrit 6, brug over A12 overschrijden in de as van de brughelft, oprit A12 richting Antwerpen. Dit geldt voor alle vergunningen op reisweg en voor alle netwerkvergunningen. Voor de noordelijke brughelft, rijrichting naar Puurs/Dendermonde, verandert er niets. Voor UV met massa conform technisch reglement verandert er ook niets.

Antwerpen, De Lijn (bovenleidingen)

De dienst Bovenleiding van De Lijn Antwerpen vraagt een aanpassing van de richtlijnen voor uitzonderlijk vervoer dat over de trambedding rijdt in de Antwerpse agglomeratie. Deze vervangen de maatregelen in de nota in de reeds afgeleverde vergunningen. Bij de nieuwe vergunningen zal een aangepaste nota bijgevoegd worden.

- Het faxnummer uit de nota is niet meer in gebruik. De Lijn Antwerpen is naast telefonisch ook via e-mail bereikbaar: bovenleiding.ant@delijn.be.
- Door beperkte personeelsbezetting, zowel aan planningszijde als aan uitvoerende zijde, kan het organiseren van een begeleiding op 3 werkdagen niet gegarandeerd worden. De Lijn vraagt hiervoor een termijn van 15 werkdagen.
- Uitzonderlijke transporten hoger dan 5,50 m kunnen nooit een trambedding volgen, kruisen is wel mogelijk.

Gelieve hiermee rekening te houden bij de verkenning van uw reisweg en bij de planning van uw transport.

Brugge, parallelwegen N31

Vanaf maandag 4 november 2019 starten voorbereidende nutswerken voor de plaatsing van geluidsschermen langs de N31 in Brugge.

Tijdens deze voorbereidende nutswerken zal er geen hinder zijn op de N31 zelf. De nutswerken vinden plaats op het voetpad en de fietspaden van de ventwegen langs de N31. De rijweg kan ook tijdelijk ingenomen worden.

Aangezien alle UV hoger dan 4m de ventwegen van de N31 moet gebruiken, kan er hinder optreden.
Passage langs de ventwegen is toegelaten, mits en volgens akkoord met werfleiding.
De lokale omleidingen zijn niet geschikt voor UV.

Er worden o.a. op volgende locaties nutsleidingen verplaatst:

 • Zandstraat tot Legeweg (kant Oost): vanaf 04/11/19 (bezig, piloot: Fluvius): passage toegelaten mits respectvol aanmelden, signalisatie verplaatsen en terugplaatsen na passage, stapsvoets door werfzone
 • Gistesesteenweg tot Diksmuidse Heirweg: gepland 4/11/19 (piloot: Elia)
 • Zandstraat tot Gistelsesteenweg (kant West): gepland 13/01/20
 • Tillegemdreef tot K. Albertlaan: gepland 13/01/20
 • Torhoutsesteenweg tot K. Astridlaan: gepland 09/03/20

Vermoedelijke duur van de werken: 6 maand.

Diest, N127

Door wegenwerken op de N127 in Diest, tussen kruispunt R26 Citadellaan en kruispunt Langenberg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 16 september 2019 tot zomer 2021. De standaard omleiding verloopt via Aarschot (maximum hoogte 4,80 m). Voor hogere transporten is een alternatieve omleiding via Tessenderlo uitgewerkt (zie nota).

PDF Meer info
Turnhout, Steenweg op Tielen

Door wegenwerken op de Steenweg op Tielen in Turnhout, tussen R13 en kruispunt met Parkring, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk van 5 augustus 2019 tot eind februari 2020.

PDF Meer info
Antwerpen, N107

Door wegenwerken op de N107 Generaal Armstrongweg in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk tot begin september 2019. Er wordt enkelrichtingsverkeer ingesteld.

PDF Meer info
Antwerpen, R10

Door verschillende wegenwerken op de R10 in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk, voornamelijk hinder tot begin september 2019, zie oplijsting in bijlage.

PDF Meer info
Ternat, N285

Door wegenwerken op de N285 in Ternat, ter hoogte van het op- en afrittencomplex E40, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 16 september 2019 tot midden september 2020.

UPDATE: de wegenwerken starten pas op 30 september en vanaf 7 oktober 2019 is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk.

PDF Meer info
Genk, N76

Van vrijdag 12 juli tot eind augustus 2019 wordt de oude spoorwegbrug gerenoveerd en het kruispunt met de Lucien Londotstraat heraangelegd. Het verkeer op de Torenlaan moet dan tijdelijk in elke richting over één rijstrook langs de werfzone rijden. Uitzonderlijk vervoer is in deze fase van de werken erg beperkt, brede transporten zijn niet mogelijk.

Hasselt, R71-N702

Vanwege de aanleg van de tram-bustunnel onder het kruispunt van de Grote ring en de Universiteitslaan in Hasselt wordt vanaf 28/06/2019 hinder verwacht.

Uitzonderlijk vervoer tot categorie 3 op de Universiteitslaan en de R71 blijft tijdens het grootste deel van de werken mogelijk over de tijdelijke wegenis. Eventuele doortochten moeten ten alle tijden op voorhand gecontroleerd worden. 
meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-tram-bustunnel-grote-ring-x-unive...

Mortsel, R11 - UPDATE

Door wegenwerken op de R11 in Mortsel, tussen kruispunt Eggestraat en kruispunt Heirbaan, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 12 augustus 2019 tot 2e helft juni 2020.

Meer informatie over deze werken (hinder, kaarten, updates, …): http://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-krijgsbaan-r11-mortsel

De lokale omleiding via E313 – R1 – N1 is niet geschikt voor UV. Gelieve contact op te nemen met het Team Zwaar Vervoer indien u een omleiding nodig hebt.