Belangrijke wegenwerken

Arendonk, A21 (E34)

Door wegenwerken op de A21 (E34) in Arendonk, vanaf kmp 52,0 tot kmp 49,0, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 11 mei 2020. De werken zullen 3 weken duren en gedurende deze periode is er slechts 1 rijstrook beschikbaar ruichting Turnhout/Antwerpen. Richting Nederland wordt er niet gewerkt en is er geen hinder. Er is geen alternatieve reisweg beschikbaar en rijden in tegenzin van het normale verkeer wordt uiteraard niet toegestaan. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

Veldwezelt, N2/N78

Door de vernieuwing van de rotonde op de kruising van de N2 (Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan) en de N78 (Kiezelweg) in Veldwezelt is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 9 maart 2020.

PDF Meer info
Mechelen, R6/N1 - UPDATE

Door de bouw van een fly-over over het kruispunt R6/N1 te Mechelen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 25 juli 2019 (start fase 3) tot zomer 2020.

UPDATE: de omleiding via N15 valt weg omwille van de wegenwerken aldaar.

PDF Meer info
Overijse, N4

Door wegenwerken op de N4 in het centrum van Overijse (o.a. aan de zogenaamde S-bocht) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 2 maart 2020 tot begin april 2020. De lokale omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer en de omleiding voor vrachtverkeer via E411 is alleen toegelaten voor UV met massa conform en een maximale hoogte van 4 m. Een algemene omleiding kan dus niet gegeven worden. Voor UV met massa niet-conform technisch reglement of met hoogte > 4 m moet een nieuwe aanvraag met verkende reisweg ingediend worden.

Aarschot, R25

De geplande wegenwerken op de R25 Ter Heidelaan en de Duracell-rotonde in Aarschot, die normaal zouden starten begin maart 2020, zijn uitgesteld tot na het zomerbouwverlof 2020. Eerst worden bomen en struiken gerooid (met tijdelijke hinder overdag) en daarna starten de hoofdwerken. Tijdens die hoofdwerken is de doorgang voor alle uitzonderlijke voertuigen onmogelijk. De juiste begindatum van de hoofdwerken zal later nog meegedeeld worden.

Omdat er tegelijk nog wegenwerken bezig zijn op de N127 in Diest, vallen de 2 grote verbindingswegen voor het UV in Vlaams-Brabant weg. De hoofdwerken op de N127 in Diest duren nog tot eind december 2020, zodat de omleiding via N127 in Diest vanaf januari 2021 weer beschikbaar komt. Dat wil zeggen, dat gedurende ruim 4 maanden noch de R25 in Aarschot, noch de N127 in Diest gebruikt kunnen worden door UV. De plaatselijke omleiding in Aarschot is niet geschikt voor UV door 2 onderliggende kunstwerken met onvoldoende draagkracht.

Er resten dus nog ongeveer 6 maanden om alternatieve reiswegen te gaan zoeken. Wacht niet te lang daarmee. Vraag tijdig uw vergunning met alternatieve reisweg aan (dat mag vanaf nu al), zodat er tijd is om adviezen te vragen voor de kunstwerken, en zodat er tijd is om meerdere alternatieven te gaan onderzoeken.

Het Team Zwaar Vervoer beseft ten volle dat dit geen eenvoudige situatie is, maar het uitstel tot na het zomerbouwverlof is het enige wat we hebben kunnen overeenkomen. Dat geeft ons meer tijd om alternatieven te zoeken.

Lummen, N725

Vanwege de vernieuwing van de wegenis op de N725 van iets voor het kruispunt met de Mellaerstraat tot net voorbij het kruispunt met de Geeneindestraat is de N725 op dit stuk niet beschikbaar voor uitzonderlijk vervoer. De omleiding via de N29 en N717 is niet geldig voor uitzonderlijk vervoer. 

Deinze, N35 (Tweebruggenstraat)

Op maandag 20 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer met een grondige renovatie van de brug langs de Tweebruggenlaan (N35) over het afleidingskanaal van de Leie in Deinze. Zowel de bovenkant van de brug en als de onderkant van de brug worden grondig aangepakt. Het verkeer op de Tweebruggenstraat (N35) rijdt ter hoogte van de brug over één rijstrook in elke richting. De werken gebeuren in verschillende fasen en duren tot eind 2020. De timing hangt af van de weersomstandigheden. 

Tijdens de werken is er enkel verkeer met massa conform toegelaten op de brug.

Antwerpen, N101

Door nutswerken op de N101 Scheldelaan in Antwerpen, tussen kmp 22,8 en kmp 23,1 , is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 13 tot 31 januari 2020. Richting Antwerpen wordt de rechterrijstrook ingenomen als werfzone. Alleen de linkerrijstrook blijft beschikbaar richting Antwerpen, met een beschikbare breedte van 4,10 m. Richting sluizen is er geen hinder. Er wordt gewerkt tussen 2 bestaande doorsteken van de middenberm. Zodus kan UV met breedte groter dan 4 m de werfzone passeren in tegenzin van het normale verkeer, via de doorsteken van de middenberm.

Antwerpen, D'Herbouvillekaai

Door nutswerken op de D’Herbouvillekaai in Antwerpen, tussen kruispunt Armstrongweg en kruispunt Hobokense Vest, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk van 20 januari tot (uiterlijk) 31 maart 2020.

PDF Meer info
Wijnegem, N120

Door nutswerken op de N120 in Wijnegem, ter hoogte van het kruispunt met Deurnesteenweg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 27 januari tot 29 mei 2020. Er wordt op de rijbaan een doorgang voorzien van 4,25 m breed, zodat UV overdag de normale rijrichting kan blijven volgen.
De hoofdwerken starten in juni 2020 en duren tot einde zomer 2021.

PDF Meer info
Kasterlee, N123/N19

Door wegenwerken in het centrum van Kasterlee, op en rond de kruising N123/N19, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 3 augustus 2020. De lokale omleidingen zijn niet toegelaten voor het uitzonderlijk vervoer. Omleiding is mogelijk via E34 tussen oprit 24 en afrit 25 (en vice versa).

PDF Meer info
Antwerpen/Zwijndrecht, A11/E34/N49

Door werken van de Oosterweelverbinding-Linkeroever, op de A11/E34/N49 tussen knooppunt 7 “Sint-Anna” en afrittencomplex 9 “Melsele”, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk in beide rijrichtingen. Van oktober 2019 tot juni 2020 wordt er gewerkt op de zijbermen van de autosnelweg. De pechstrook wordt ingenomen als werfzone. Per rijrichting zijn er 2 rijstroken van elk 3 m breed, zonder pechstrook. Uitzonderlijke voertuigen met een breedte > 6 m worden gedurende de werken niet toegelaten op dit stuk autosnelweg.

Meer informatie: https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/werken-e34kluifrotonde

Gelieve hiermee rekening te houden bij de planning van uw transport en bij het verkennen van reiswegen voor nieuwe aanvragen.

Antwerpen (Hoboken), Adolf Greinerstraat

Door nutswerken in de Adolf Greinerstraat in Hoboken (Antwerpen), tussen Umicore en Van Praetstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 13 januari tot 10 april 2020. Er wordt enkelrichtingsverkeer ingesteld tussen Van Praetstraat en Umicore.
Gelieve rekening te houden met beperkte breedte naast de werfzone.
Gelieve hiermee rekening te houden bij het aanvragen van een nieuwe vergunning.

Herselt, N19

Door een wegverzakking op de N19 in Herselt, ter hoogte van het kruispunt Halfmaanstraat (tussen centrum Herselt en Aarschot), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk. Er wordt een noodherstelling uitgevoerd die enkele weken kan duren. Gedurende de werken wordt er beurtelings verkeer ingesteld met beperkte breedte voor het uitzonderlijk transport.

PDF Meer info
Brasschaat, N1

Door wegenwerken op de N1 in Brasschaat, vanaf kruispunt N117 richting Gooreind (Wuustwezel), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk. Verkeer richting Antwerpen is niet toegelaten. Voor verkeer richting Wuustwezel is de breedte beperkt tot 2,80 m.

PDF Meer info
Deinze, N35

Vanaf 1/2/2020  is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer op de Vaartbrug in de N35 over het afleidingskanaal te Deinze erg beperkt.
In beide rijrichtingen is het toegelaten transport beperkt tot type G2 met massa conform, met maximale lengte van 30m en maximale breedte van ca. 2,75 m.
Deze situatie duurt tot midden juli 2020.

Opgelet :
Vanaf 3/8/2020 is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer in de twee richtingen beperkt  tot transporten type G2 met massa conform, met maximale lengte van 30 m en maximale breedte van ca. 2,75 m.
Deze situatie duurt tot december 2020.

Willebroek/Puurs, N16

Vanaf heden mag de zuidelijke brughelft van de brug in N16 over A12, rijrichting naar Willebroek (ter hoogte van afrit 7) niet meer overschreden worden met zwaar uitzonderlijk vervoer (d.i. UV met massa niet conform technisch reglement). De brug kan vermeden worden via: oprit A12 richting Brussel, uitrit 6, brug over A12 overschrijden in de as van de brughelft, oprit A12 richting Antwerpen. Dit geldt voor alle vergunningen op reisweg en voor alle netwerkvergunningen. Voor de noordelijke brughelft, rijrichting naar Puurs/Dendermonde, verandert er niets. Voor UV met massa conform technisch reglement verandert er ook niets.

Antwerpen, De Lijn (bovenleidingen)

De dienst Bovenleiding van De Lijn Antwerpen vraagt een aanpassing van de richtlijnen voor uitzonderlijk vervoer dat over de trambedding rijdt in de Antwerpse agglomeratie. Deze vervangen de maatregelen in de nota in de reeds afgeleverde vergunningen. Bij de nieuwe vergunningen zal een aangepaste nota bijgevoegd worden.

- Het faxnummer uit de nota is niet meer in gebruik. De Lijn Antwerpen is naast telefonisch ook via e-mail bereikbaar: bovenleiding.ant@delijn.be.
- Door beperkte personeelsbezetting, zowel aan planningszijde als aan uitvoerende zijde, kan het organiseren van een begeleiding op 3 werkdagen niet gegarandeerd worden. De Lijn vraagt hiervoor een termijn van 15 werkdagen.
- Uitzonderlijke transporten hoger dan 5,50 m kunnen nooit een trambedding volgen, kruisen is wel mogelijk.

Gelieve hiermee rekening te houden bij de verkenning van uw reisweg en bij de planning van uw transport.

Brugge, parallelwegen N31

Vanaf maandag 4 november 2019 starten voorbereidende nutswerken voor de plaatsing van geluidsschermen langs de N31 in Brugge.

Tijdens deze voorbereidende nutswerken zal er geen hinder zijn op de N31 zelf. De nutswerken vinden plaats op het voetpad en de fietspaden van de ventwegen langs de N31. De rijweg kan ook tijdelijk ingenomen worden.

Aangezien alle UV hoger dan 4m de ventwegen van de N31 moet gebruiken, kan er hinder optreden.
Passage langs de ventwegen is toegelaten, mits en volgens akkoord met werfleiding.
De lokale omleidingen zijn niet geschikt voor UV.

Er worden o.a. op volgende locaties nutsleidingen verplaatst:

  • Zandstraat tot Legeweg (kant Oost): vanaf 04/11/19 (bezig, piloot: Fluvius): passage toegelaten mits respectvol aanmelden, signalisatie verplaatsen en terugplaatsen na passage, stapsvoets door werfzone
  • Gistesesteenweg tot Diksmuidse Heirweg: gepland 4/11/19 (piloot: Elia)
  • Zandstraat tot Gistelsesteenweg (kant West): gepland 13/01/20
  • Tillegemdreef tot K. Albertlaan: gepland 13/01/20
  • Torhoutsesteenweg tot K. Astridlaan: gepland 09/03/20

Vermoedelijke duur van de werken: 6 maand.

Oudenaarde/Kluisbergen, N8

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 4 november 2019 met herstellingswerken op de N8 tussen Oudenaarde en Kluisbergen. De  aannemer vervangt er enkele betonplaten om het rijcomfort te verbeteren. Het verkeer richting Kluisbergen kan de werfzone passeren, het verkeer richting Oudenaarde rijdt om. De werken duren ongeveer een maand.
De omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

BREXIT

De Brexit start mogelijks op 31/01/20 om 0u.

Hierdoor kan sterke verkeershinder ontstaan op enkele grote verbindingswegen (oa A11, N31, E40), maar ook op secundaire wegen.

De regio's Brugge/Zeebrugge, Westkust en Menen zullen vermoedelijk het zwaarst getroffen worden.

Roeselare, E403

Door wegenwerken is er hinder op de E403, tussen op- en afrittencomplexen Roeselare-Rumbeke en Roeselare-Izegem, in beide richtingen.
Het verkeer gaat er over versmalde rijstroken.

Vermoedelijk einde der werken: eind 2019

Zeebrugge, N34

Door wegenwerken is er hinder op de N34 te Zeebrugge:

  • Afslag Minervarotonde naar N34 richting Pierre Vandammesluis is afgezet met NJ betonblokken.
  • Momenteel gaat het verkeer in beide richtingen over zuidelijke sluisbrug van de Pierre Vandammesluis.
  • Vanaf de Visartsluis richting N31 is 1 van de 2 rijvakken ingenomen.
Ingelmunster, N50/N357

Door wegenwerken werd de rotonde N50/N357 afgesloten. Doortocht via de N50 is onmogelijk.
Plaatselijke omleidingen verlopen via bypassen (via centrum Ingelmunster, N357 en Gentstraat). Deze zijn niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerk klasse 90.

Vermoedelijk einde der werken: voorjaar 2020.

Moerbeke, N49/E34

Op maandag 9 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met het vernieuwen van het wegdek van de E34/N49. Hierbij legt de aannemer de twee rijstroken tussen Moerbeke en Kemzeke in de rijrichting van Antwerpen over ruim 9 km opnieuw aan. Om de hinder te beperken wordt er 24u/24u gewerkt. Voor de veiligheid is er een snelheidsbeperking van 50 km/u.  De politie zal extra waakzaam zijn en snelheidscontroles uitvoeren. De werken zijn klaar op 19 september voor de ochtendspits.

Diest, N127

Door wegenwerken op de N127 in Diest, tussen kruispunt R26 Citadellaan en kruispunt Langenberg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 16 september 2019 tot zomer 2021. De standaard omleiding verloopt via Aarschot (maximum hoogte 4,80 m). Voor hogere transporten is een alternatieve omleiding via Tessenderlo uitgewerkt (zie nota).

PDF Meer info
Turnhout, Steenweg op Tielen

Door wegenwerken op de Steenweg op Tielen in Turnhout, tussen R13 en kruispunt met Parkring, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk van 5 augustus 2019 tot eind februari 2020.

PDF Meer info
Antwerpen, N107

Door wegenwerken op de N107 Generaal Armstrongweg in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk tot begin september 2019. Er wordt enkelrichtingsverkeer ingesteld.

PDF Meer info
Antwerpen, R10

Door verschillende wegenwerken op de R10 in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk, voornamelijk hinder tot begin september 2019, zie oplijsting in bijlage.

PDF Meer info
Ternat, N285

Door wegenwerken op de N285 in Ternat, ter hoogte van het op- en afrittencomplex E40, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 16 september 2019 tot midden september 2020.

UPDATE: de wegenwerken starten pas op 30 september en vanaf 7 oktober 2019 is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk.

PDF Meer info
Genk, N76

Van vrijdag 12 juli tot eind augustus 2019 wordt de oude spoorwegbrug gerenoveerd en het kruispunt met de Lucien Londotstraat heraangelegd. Het verkeer op de Torenlaan moet dan tijdelijk in elke richting over één rijstrook langs de werfzone rijden. Uitzonderlijk vervoer is in deze fase van de werken erg beperkt, brede transporten zijn niet mogelijk.

Hasselt, R71-N702

Vanwege de aanleg van de tram-bustunnel onder het kruispunt van de Grote ring en de Universiteitslaan in Hasselt wordt vanaf 28/06/2019 hinder verwacht.

Uitzonderlijk vervoer tot categorie 3 op de Universiteitslaan en de R71 blijft tijdens het grootste deel van de werken mogelijk over de tijdelijke wegenis. Eventuele doortochten moeten ten alle tijden op voorhand gecontroleerd worden. 
meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-tram-bustunnel-grote-ring-x-unive...

Mortsel, R11

Door wegenwerken op de R11 in Mortsel, tussen kruispunt Eggestraat en kruispunt Heirbaan, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 12 augustus 2019 tot eind maart 2020.

PDF Meer info
Avelgem, rotonde N353/N391a

Door wegenwerken is de doorgang thv de rotonde N353/N391a te Avelgem ernstig gehinderd.
Plaatselijke omleidingen zijn niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: 22/11/2019.

Lanaken, N78

Vanwege wegenwerken aan het kruispunt Rekemerstraat:in de N78 is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer beperkt. Het verkeer op de Steenweg gebeurt over één rijstrook in beide richtingen. Deze situatie blijft gelden tot het einde van de werken in het najaar.

Aartselaar, N177

Door de werken van Aquafin op de N177 tussen kruispunt Leugstraat en de Struisbeek (net voorbij Koffie Rombouts) te Aartselaar, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk op de N177 richting Antwerpen vanaf juni 2019 tot april 2020. UV kan de N177 vermijden via de A12 tot in Wilrijk (kruispunt Atomiumlaan).

PDF Meer info
Laarne/Lochristi, N445

Op maandag 4 maart 2019 gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Heirweg (N445) in Laarne/Lochristi. Tussen het kruispunt van de Bulstraat met de Vossenstraat tot aan de Rivierstraat vernieuwt de aannemer het wegdek in asfalt. De bushaltes worden heraangelegd en parkeerstroken in kasseien worden groene bermen. Tijdens de werken kan het verkeer richting Zele door, het verkeer richting Destelbergen rijdt om. Fietsers kunnen langs de werf passeren. De werken duren vier maanden en zullen voor de zomer 2019 klaar zijn.

Aalst, R41/N9

Op 15 januari 2019 na de ochtendspits starten we met de aanleg van de definitieve rotonde op de kruising van de Boudewijnlaan (R41) en de Gentsesteenweg (N9). Het wegdek wordt volledig opgebroken en de tijdelijke rotonde verdwijnt. Hierdoor gelden een aantal extra omleidingen vanaf 15 januari. Deze situatie duurt zeker tot eind maart 2019.

De omleidingen zijn niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Wenduine, N34

Door wegenwerken is er sterke hinder op de N34 te Wenduine.

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: juli 2020

Wingene - Beernem, N370

Door wegenwerken is de N370 tussen Wingene en Beernem afgesloten.
Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: 14/03/2020.

Maldegem-Eeklo, N49/E34

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 26 februari met structureel onderhoud op de E34/N49 tussen Eeklo en Maldegem. De Expressweg (E34/N49) krijgt een nieuw wegdek in asfalt in de beide richtingen. Tijdens de werken rijdt het verkeer over één rijstrook in plaats van twee in de beide richtingen.  Ook gaan de op- en afritten dicht en moet het verkeer omrijden. Voor de veiligheid geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. De werken starten op 26 februari en duren tot de zomer 2018.

Aalst, N9

Het gedeelte van de Gentsesteenweg (N9) tussen de Welvaartstraat en de Sinte Annalaan wordt van gevel tot gevel heraangelegd. In april start dan de heraanleg zelf en kan het verkeer enkel nog in de richting van het centrum van Aalst rijden.

Temse, N41

Op maandag 16 oktober start de laatste fase van de werken aan de N41 in Temse tussen Steenweg Hulst-Lessen (Kettermuit) en de tunnel aan de Dorpstraat (Duivenhoek). Aangezien de aannemer op de N41 zelf werkt, gaat de weg gedurende drie weken dicht. Doorgaand verkeer rijdt om via Waasmunster, Hamme en Dendermonde. Waterwegen en Zeekanaal nv (WenZ) maakt van de gelegenheid gebruik om ook werken uit te voeren. 

Let op :  de omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Aalter, N37

Fasewissel op complex Aalter: vanaf zaterdagmorgen 10 juni rijdt het verkeer via N409. De aannemer is klaar met de brug over de Steenweg op Deinze (N409). Vanaf 10 juni werkt hij aan de brug in de E40 over de Tieltsesteenweg (N37). Dit betekent dat het verkeer van zuid naar noord en omgekeerd via de Steenweg op Deinze (N409) moet rijden. De Tieltsesteenweg (N37) is onderbroken aan de brug: de omleiding verloopt via de nieuwe verbindingsweg en de rotonde aan de Steenweg op Deinze (N409).

Poperinge N38/N333

Gelieve met de nota in bijlage rekening te houden!

PDF Meer info
Facturatie van uw vergunningen:

Vanaf vandaag (26 april 2017) zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest instaan  voor de facturatie van de afgeleverde vergunningen uitzonderlijk vervoer en dit voor de 3 gewesten.

Begin mei zal u een factuur ontvangen voor de prestaties van 24 februari tot en met 31 maart.

Vervolgens zullen alle behandelde aanvragen gefactureerd worden in de daarop volgende maand.

Bijvoorbeeld: de aanvragen die behandeld worden van 01 tot en met 31 mei zullen gefactureerd worden in de loop van de maand juni.

Let wel op dat u het juiste bankrekeningnummer gebruikt  !

Het rekeningnummer dat gebruikt wordt door de gewesten is verschillend van de facturen afkomstig uit de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze wijziging vloeit voort uit de regionalisering van de Dienst Uitzonderlijk Vervoer als gevolg van de zesde staatshervorming.

Voor alle vragen omtrent u factuur, kunt u contact nemen met teuv@gob.brussels.

Antwerpen/Kallo, R2

Door de vele nachtelijke onderhoudswerken in de tunnels op de R2 in het havengebied in Antwerpen en Kallo (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel en Beverentunnel) is er veel hinder voor het uitzonderlijk vervoer.
Daarom wordt er tijdelijk een uitbreiding van de rijtijdvensters voorzien in een afgebakende zone.

PDF Meer info, PDF Meer info
Aalter, N37

Doordat de N37 momenteel onderbroken is door de wegenwerken aan het complex Aalter dient tijdelijk de volgende route gevolgd te worden  (reiswegennetwerk autosnelwegen):

Vanaf Deinze
N35 Tielt
N37 Ardooie
R32 Roeselare   oprit 8
E403 Brugge oprit E40
E40 Jabbeke

Geldig heen en terug voor transporten voorzien van een vergunning "Netwerk autosnelwegen".

Aalter, E40/N37/N44/N409

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter (E40) is één van de 'missing links' in het Vlaamse wegennetwerk. Een ontbrekende schakel die vlot verkeer in de omgeving hindert. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) streeft ernaar om deze en andere knelpunten op Vlaamse wegen weg te werken. Niet alleen om de mobiliteit te bevorderen, maar ook om de veiligheid te waarborgen. AWV is ondertussen gestart met de langverwachte werken aan het nieuw op- en afrittencomplex langs de E40 in Aalter. De werken zijn afhankelijk van het weer en zullen ongeveer 3 jaar duren.

1ste fasering vanaf 15 maart   -  N37 afgesloten. Deze werken hebben ook invloed op de autosnelwegen.

Oostakker, R4

Verkeer richting Gent één rijstrook minder
Op maandag 25 januari start een nieuw fase van de  werken op de Kennedylaan (R4) in Oostakker (Gent). Vanaf dan rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook. Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met het bouwen van een nieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat. Met een nieuwe brug over de R4, twee rotondes en nieuwe fietsinfrastructuur werkt het agentschap aan een veilige en vlotte R4. De werken duren in totaal twee jaar.

Alle info en plannetjes op www.wegenenverkeer.be/langerbruggestraat