Verkeerstellingen

Door het verkeer te 'tellen' kunnen concrete gegevens verzameld worden over de evolutie van de verkeersdrukte in Vlaanderen. Deze info is noodzakelijk voor onder meer het ontwerp en dimensionering van nieuwe weginfrastructuur, de opmaak en het onderhoud van verkeerslichtenregelingen, verkeersveiligheid...

Het Agentschap Wegen en Verkeer verzamelt telgegevens voor het onderliggend wegennet (gewestwegen):

 • Kruispunttellingen (afslagbewegingen en eventueel wachtrijmetingen)
 • Doorsnedetellingen (intensiteiten, categorieën van voertuigen, snelheden, …)
 • Capaciteit en bezettingsgraad van parkings (carpool, park&ride, vrachtwagens)
 • Automatische tellingen door middel van vaste lussen. Deze vaste lussen werden eind 2016 uit dienst genomen.

De gegevens van de automatische tellingen (t.e.m. 2016) kunnen hier geraadpleegd worden. 

Telgegevens op het hoofdwegennet worden ingezameld door het Vlaams Verkeerscentrum.

Indien u geïnteresseerd bent om ook andere data op te vragen, kan dat via het contactformulier. Geef dan zeker vogende gegevens mee:

Kenmerken van de studie / het project waarvoor de verkeersparameters nodig zijn:

 • Titel
 • Omschrijving en doelstellingen
 • Opdrachtnemer
 • Contactgegevens

Nodige gegevens:

 • Gemeente
 • Wegnaam
 • Wegnummer*
 • Kilometerpunt*
 • Rijrichting
 • Periode

Gelieve indien mogelijk, een kaart toe te voegen met de exacte locaties, dit ter verduidelijking en om misverstanden te vermijden.

* Het wegnummer en het kilometerpunt kunnen steeds op het terrein teruggevonden worden door middel van de rood-witte hectometerpalen.