Verwerking van gegevens

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt gebruik van beeldopnames. De beelden zijn afkomstig van camera’s opgesteld in en rondom tunnels op het Vlaams wegennet. Ze worden gebruikt om de verkeersstromen op te volgen, na te gaan waar er files staan, ongevallen in kaart te brengen, hulpdiensten te ondersteunen, onderhoudswerken en herstellingen op te volgen en voor studie en analysedoeleinden. Het gebruik van de camera’s is geregistreerd bij de Privacycommissie met referentie VT005065273.