Vierkant groen

Vierkant groen is een verkeerslichtenfase voor fietsers en voetgangers. Tijdens deze fase krijgen alle fietsers en eventueel voetgangers tegelijk groen, zodat ze niet in conflict komen met zwaarder verkeer zoals auto’s, bussen of vrachtwagens.


Proefprojecten

Met een aantal proefprojecten willen we bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uitdokteren hoe we een kruispunt conflictvrij kunnen maken.

Opgenomen in de wegcode

Vierkant groen is nog niet opgenomen in de wegcode, daarom kunnen we het enkel toepassen op proefprojecten. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil echter inzetten op het verhogen van de veiligheid van fietsers en voetgangers en heeft daarom het initiatief genomen om het verkeersreglement te laten wijzigen op dit vlak.