Wat is BIM

BIM als verzamelnaam slaat op het virtueel bouwen en het digitaal samenwerken tussen alle projectpartners binnen een bouwproject. Afhankelijk van welk type bedrijf of organisatie je bent, welke activiteiten je doet en wanneer je die activiteiten doet in een bouwproject zal BIM voor jouw bedrijf of organisatie iets anders betekenen. Er bestaan drie verschillende benaderingen van wat de term precies betekent.


Wat is BIM

‘Building Information Model’, de digitale 3D-weergave van het project, waarbij aan het centrale 3D-model informatie wordt gekoppeld. De omvang van het 3D-model en de graad van detail van het model kunnen hierbij verschillen van project tot project en van onderdeel tot onderdeel binnen een model. Dit model wordt opgebouwd volgens de definities en componenten uit de AWV objecttypenbibliotheek (OTL) en houdt ook rekening met ontwerprichtlijnen zoals bv. de ontwerpsnelheid, typeprofielen, .... 

‘Building Information Modelling’ is het proces van delen van digitale gegevens tussen de verschillende partners van een project via een gemeenschappelijk uitwisselplatform. Het is een intelligent proces dat inzicht verschaft in de creatie en het beheer van terreinobjecten. De data wordt als gestructureerd en overzichtelijk geheel gedeeld met als doel de kennisoverdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen.

‘Bouwwerk Informatie Management’. De focus hier ligt op de intelligentie die vervat zit in het BIM-model en het beheren en kunnen bevragen van die informatie. Het doorgeven van die informatie en ze kunnen hergebruiken doorheen de volledige levenscyclus zonder verlies van gegevens of kwaliteit is daarbij de grootste uitdaging. Het uitgangspunt hierbij is dat alle ontwerp- en bouwinformatie wordt gekoppeld aan één centraal 3D-model. Er is slechts één bron van informatie, namelijk die van de asset eigenaar. BIM is hier een methode, een proces en een manier om samen te werken.

Wat is BIM voor AWV​

De sleutel voor een betere samenwerking met al onze projectpartners (o.a. studiebureaus en aannemers tijdens de studie en uitvoering van onze projecten). We willen hiervoor van bij de aanvang van de studie samen met de projectpartners een gemeenschappelijk uitwisselplatform en BIM-model opzetten zodat we ook in de fase van studie en uitvoering maximaal kunnen profiteren van de voordelen van BIM. De eerste pilootprojecten zijn hiervoor al een tijdje lopende of recent afgerond en we nemen de verdere uitrol op in de opdrachtdocumenten van volgende projecten.

 

De weg naar een efficiënter aanpak van beheer, onderhoud en exploitatie, door het inzetten op het aspect van ‘Informatie Management’ voor onze assets op het terrein (Asset Information Management). Essentieel daarbij is de doorstroom van informatie van het investeringsproces naar het beheer en onderhoud. Het inwinnen, beheren en bijhouden van uniforme as-builtinformatie vormt namelijk de basis voor een efficiënt beheer en onderhoud van de assets.
We hebben daarbij niet de ambitie om onze gehele infrastructuur retroactief in BIM te gaan modelleren, maar bij nieuwe BIM-gerichte opdrachten verzamelen we de nodige BIM-modellen en informatie om later te hergebruiken voor onderhoud en beheer.  

 

Een noodzakelijke evolutie in de hele infrastructuursector. AWV wil de voortrekker zijn op vlak van BIM voor infrastructuur in Vlaanderen. We blijven stakeholders bevragen, stimuleren en informeren over de meerwaarde van BIM. Daarnaast gaan we o.a. spreken op tal van fora gekend in de sector, alsook in hogescholen, universiteiten e.d. om profielen met BIM-kennis te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. We zetten in op het actief delen van kennis om de win-win situatie voor elke belanghebbende concreet te kunnen aantonen.