N21

Haachtsesteenweg (N21) in Steenokkerzeel: aanleg busbaan en dubbelrichtingsfietspad

Wegen en Verkeer plant de herinrichting van de Haachtsesteenweg (N21) in Steenokkerzeel, ter hoogte van de militaire luchthaven van Melsbroek. Tussen de Stationslaan en de Tervuursesteenweg (N227) wordt een busbaan aangelegd om het openbaar vervoer vlotter te laten verlopen. Ook komt er een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad om de veiligheid voor fietsers te verhogen. Dit project zit momenteel in de voorbereidingsfase. Zodra we meer weten over de timing van de werken zelf, zullen we dit via deze webpagina communiceren

Herinrichting Stationsstraat/Provinciesteenweg N21 in Haacht (stuk Zoellaan - station Haacht)

UPDATE 27/11/19: volgens de huidige planning zullen de werken in 2023 uitgevoerd kunnen worden. Wegen en Verkeer werkt binnenkort het onteigeningsplan (het plan waar alle noodzakelijke onteigeningen op aangeduid staan) af. De onteigeningen zijn nodig om het fietspad te kunnen aanleggen. Zodra er duidelijkheid is over de percelen waarop onteigeningen nodig zijn, worden de eigenaars gecontacteerd.