R1

Aanleg 'Ringpark Zuid' in Antwerpen

Over enkele jaren wordt het complexe verkeersknooppunt ten zuiden van Antwerpen waar de A12 en de Antwerpse ring (R1) samenkomen, ook wel de Spaghettiknoop genoemd, volledig heringericht. Binnen het kader van het Toekomstverbond werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met haar partners aan plannen om de verkeersknoop te ontwarren, de verkeersveiligheid te verbeteren, stadsontwikkeling en leefbaarheidsprojecten rond de ring te voorzien en het station Antwerpen-Zuid uit te bouwen tot een echt openbaar vervoersknooppunt.