R23

Ring rond Leuven (R23): verkeersstudie voor een veiligere, “future-proof” ringweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer start begin 2019 met een verkeersstudie van de ring rond Leuven (R23). De studie zal in kaart brengen hoe het verkeer de komende jaren zal evolueren en wat het effect zal zijn op de verkeerssituatie op de Leuvense ring. Wegen en Verkeer zal zich in een volgende fase baseren op de resultaten van de studie om specifieke wegvakken en knooppunten langs de ring vorm te geven.