Weigh in Motion (WIM)

Werkingsprincipe Weigh In Motion

Traditionele manier van werken

Op locaties waar er (nog) geen Weigh In Motion-systeem aanwezig is, gebeurt de controle op overlading van voertuigen op visuele basis door de weginspecteurs of leden van de wegpolitie die langs de wegkant opgesteld staan. Wanneer zij vermoeden dat een voertuig overladen is, leiden ze die af naar een vaste asweeginstallatie voor een nauwkeurige weging. Die manier van werken blijkt evenwel niet zo efficiënt: slechts 15 à 20% van de afgeleide voertuigen blijkt effectief overladen te zijn. Wat dus veel tijdverlies betekent, enerzijds voor de chauffeurs die in hun recht zijn en de volledige weegprocedure moeten doorlopen, en anderzijds voor de leden van de weginspectie en wegpolitie die de voertuigen moeten onderscheppen en afwegen.

Weigh In Motion

Met het Weigh In Motion systeem willen we een systeem installeren dat het mogelijk maakt om op een geautomatiseerde manier een preselectie te maken van potentieel overladen voertuigen. Dit doen we door alle voertuigen te wegen tijdens het voorbijrijden van een bepaald punt.

Hiertoe wordt gebruikt gemaakt van:

 • Overzichtscamera’s langs weerszijden van de weg, gemonteerd aan een brug: die nemen een overzichtsbeeld van de situatie
 • Nummerplaatherkenningscamera’s, gemonteerd boven elke rijstrook aan een brug: die registreren automatisch de nummerplaat van elk voorbijrijdend voertuig
 • Inductieve lussen in het wegdek, in elke rijstrook, inclusief de pechstrook: detectie van de voertuigen, bepaling van de lengte van het voertuig, bepaling van de snelheid van het voertuig (indicatie)
 • Weegsensoren in het wegdek, in de rechter- en middenrijstrook: detectie van de assen, registratie van de aslasten.

De weegsensoren zijn van het type piëzo-kwarts sensoren. Dat materiaal heeft de eigenschap om verticaal op het materiaal uitgeoefende kracht om te zetten in een spanning waarvan de grootte evenredig is met de uitgeoefende kracht.

           Fz ~ Q ~ U

Door combinatie van de informatie verkregen uit de inductieve lussen en de weegsensoren kan men elk gedetecteerd voertuig indelen in een bepaalde voertuigklasse om te bepalen of die zich al dan niet in overladen toestand bevindt.

De leden van de wegpolitie en de wegeninspectie die langs de wegkant opgesteld staan, kunnen via een grafische gebruikersinterface continu de gegevens die door het WIM-systeem doorgestuurd worden, raadplegen. Aldus krijgen zij continu een overzicht van alle volgens het WIM-systeem overladen voertuigen die hun richting uitkomen. Zij kunnen vervolgens met een grotere efficiëntie potentieel overladen voertuigen afleiden naar een vaste asweeginstallatie.

Werking van het systeem

Bij WIM hangen er nummerplaatherkenningscamera’s aan een portiek of aan een brug (boven elke rijstrook). Zij registreren automatisch de nummerplaat van elk voertuig. Lussen in het wegdek detecteren de voorbijkomende voertuigen en stellen de lengte ervan vast. Weegsensoren in het wegdek detecteren de assen en registreren de aslasten. Camera’s aan weerszijden van de weg maken een overzichtsbeeld van de situatie. Door combinatie van de informatie uit de inductieve lussen en de weegsensoren kan men elk gedetecteerd voertuig indelen in een bepaalde voertuigklasse en nagaan of deze zich al dan niet in een overladen toestand bevindt. Mensen van de wegpolitie of wegeninspectie die verderop opgesteld staan, kunnen de gegevens raadplegen die het WIM-systeem continu doorstuurt. Zo krijgen zij een overzicht van alle mogelijk overladen vrachtwagens die hun richting uit komen. Door het WIM-systeem kunnen zij met een veel grotere efficiëntie de potentiële overtreders uit het verkeer halen en ze naar een vaste weeginstallatie brengen om het exacte (over)gewicht vast te stellen.

De informatie van alle apparatuur langs de wegkant wordt via het telematicanetwerk van de Vlaamse overheid naar een centrale server gestuurd. De sectie Netwerk en Telematica heeft hiervoor het bestaande netwerk aangepast en uitgebreid. De leden van de wegpolitie en de wegeninspectie kunnen via een grafische gebruikersinterface continu de meetgegevens raadplegen op een computer.

Stand van zaken

Op 10 locaties in Vlaanderen werden WIM-systemen geïnstalleerd. Door het gebruik van de WIM-systemen als preselectiesysteem, werd de efficiëntie van onderschepping verhoogd tot 83% i.p.v. de gebruikelijke 15 a 20% wanneer de onderscheppingen op visuele basis gebeuren.

 • E40 richting Gent, ter hoogte van Erpe-Mere
 • N16 richting Puurs, ter hoogte van Scheldebrug
 • E40 richting Oostende, ter hoogte van Brugge
 • E17 richting Kortrijk, ter hoogte van Kruishoutem
 • E17 richting Gent, ter hoogte van Deerlijk
 • R0 binnering, ter hoogte van Halle
 • E313 richting Hasselt, ter hoogte van Geel
 • E34 richting Antwerpen, ter hoogte van Arendonk
 • E314 richting Lummen, ter hoogte van Genk
 • N19G in beide richtingen ter hoogte van Kasterlee