Bouw van brug (fly-over) over kruispunt R6/N1 in Mechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 25 maart 2019 - begin juni 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt twee gevaarlijke kruispunten op de ring rond Mechelen (R6). De vernieuwing van de kruispunten met bruggen (fly-overs) over de Liersesteenweg (N14) en de Antwerpsesteenweg (N1) zal het verkeer op de ring rond Mechelen veiliger en vlotter laten verlopen. De brug over het kruispunt met de Liersesteenweg werd in het najaar van 2018 voltooid. Op 25 maart 2019 begonnen de werken aan de brug over het kruispunt met de Antwerpsesteenweg. Tegen begin juni 2020 moet de brug er volledig staan.

Actuele verkeerssituatie

Verkeer R6 vanaf 30 april over nieuwe brug

Vanaf donderdagavond 30 april 2020 rijdt autoverkeer via de nieuwe brug over de Antwerpsesteenweg. Nog tot begin juni werken we de nieuwe weginfrastructuur onder de brug af, en sluiten we de op- en afritten hierop aan. De zuidelijke op- en afrit zijn als eerste aan de beurt, vervolgens de noordelijke op- en afrit. Aan de zijde waar gewerkt wordt, is verkeer van en naar de Antwerpsesteenweg niet mogelijk. Omleidingen zorgen ervoor dat verkeer wel op haar bestemming raakt.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Omleiding van en naar Mechelen-centrum vanaf 30 april

Vanaf donderdagavond 30 april sluiten we de zuidelijke op- en afrit (kant Mechelen-centrum) aan op de vernieuwde Antwerpsesteenweg. De afrit van de R6 (komend van de E19) en de oprit richting Putte zijn daarbij niet toegankelijk. De noordelijke op- en afrit (kant Walem) is wel beschikbaar.

Een omleiding stuurt je vanuit Mechelen via de E19 richting Walem en de industriezone Mechelen-Noord. Vanaf de R6, komend van Putte, rijd je via de N16 richting Mechelen-centrum en de omgeving van Tivoli. Omdat de Karekietstraat niet bereikbaar is vanaf de N1, rijdt plaatselijk verkeer via de Liersesteenweg (N14) naar de Tivolistraat.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Aanleg noordzijde vanaf midden mei 2020

Vanaf 16 mei zijn de zuidelijke op- en afrit opnieuw beschikbaar en werken we aan de noordzijde van de R6. Ook hier volgt verkeer een omleiding tot de nieuwe op- en afrit is aangelegd. In deze fase leggen we ook het nieuwe fietspad langs de noordoostkant van de R6 aan.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Asfalteringswerken in eerste weekend juni

In het weekend van 5, 6 en 7 juni staan de laatste asfalteringswerken op het programma. De volledige werfzone is daarbij afgesloten, zowel op de R6 als op de Antwerpsesteenweg. Tijdens dat weekend leiden enkele omleidingen het doorgaand en plaatselijk verkeer in goede banen. 


Fietstunnel open sinds begin januari 2020

Sinds woensdag 8 januari 2020 is de fietstunnel onder de R6 open voor fietsers en voetgangers. De doorgang aan het kruispunt R6/N1 is vanaf dan afgesloten voor fietsers en voetgangers tot het einde van de werken. Zij kunnen nu veilig en comfortabel door de tunnel fietsen en wandelen, ver weg van de werfzone en het verkeer.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.


Fasering en planning

Sinds de start van de werken eind maart 2019 is er al heel wat werk verricht. De brug van de R6 over de Antwerpsesteenweg (N1) krijgt zichtbaar vorm. De op- en afritten zijn zo goed als allemaal aangelegd en de fietstunnel onder de ring aan woonwijk Otterbeek is klaar. We geven je hieronder een overzicht van het verloop van de werken. Meer info over de troeven van het project lees je helemaal onderaan deze webpagina.

 

Bouw van fly-over en heraanleg R6

Door de bouw van de brug over de Antwerpsesteenweg (N1) moet de R6 over een veel groter stuk heraangelegd worden dan enkel ter hoogte van de nieuwe brug. Het gaat immers ook om aanrijhellingen, op- en afritten van en naar de N1 en de weginfrastructuur van de Antwerpsesteenweg zelf. 

Op- en afritten klaar tegen eind november

De nieuwe op- en afritten zijn klaar. Alleen de aansluitingen ervan met de Antwerpsesteenweg moeten nog gebeuren. Hiermee starten we zodra de brug klaar is en het verkeer op de R6 erover rijdt.

Bouw brug nog tot eind april

Volgens de huidige planning kan verkeer op de R6 vanaf donderdagavond 30 april 2020 over de nieuwe brug rijden. Tot het zover is, leiden we het verkeer nog rondom de werfzone van de fly-over.

Aansluiting tussen R6 en Antwerpsesteenweg (op- en afritten)

De laatste ingreep op de Antwerpsesteenweg zijn de aansluitingen van de op- en afritten van de R6 op de N1 en de aanleg van de wegenis onder de brug. Deze werken staan gepland van eind april tot begin juni 2020.


Ontwerp: brug over kruispunt R6/Antwerpsesteenweg 

Veiligere kruispunten, vlotter verkeer

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om de kruispunten niet gelijkgronds te maken. Dat wil zeggen dat het verkeer op de R6 via bruggen over de beide steenwegen wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Daarmee worden ook de kruispunten onder de bruggen volledig hertekend. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden. Verkeerslichten zorgen er ook voor dat auto’s onderling maar ook fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict komen. Voor fietsers zijn er ook vrijliggende fietspaden voorzien en een fietstunnel zal de Tivoli-wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver.

Ranke bruggen

De bruggen die over de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg worden aangelegd zijn geen standaard bruggen. Het gaat om ‘integraalbruggen’: een brug waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan. Het voordeel van een integraalbrug is dat ze geen brugvoegen heeft, traditioneel het zwakke punt van een brug. Hierdoor is de brug zeer stevig en onderhoudsvriendelijk. Daarenboven laat deze techniek ook toe zeer ‘slanke’ bruggen te ontwerpen. De dikte van het brugdek bijvoorbeeld kan hierdoor herleid worden van 3 meter tot minimum 1 meter. Dat zorgt ervoor dat de bruggen ook aangenaam zijn om naar te kijken en zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.

view helicopter

Fietstunnel onder R6

Nabij het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer een fietstunnel onder de R6 door. De fietstunnel (6 meter breed) komt aan de Otterbeekwijk en zal de wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver, dat nog zal aangelegd worden door de gemeente Sint-Katelijne-Waver. 

Met de aanleg van de fietstunnel creëeren we een veilige en directe verbinding voor fietsers en voetgangers en doorbreken we de barrière die de R6 vormt tussen de woonwijken en de bedrijvenzones.

Sinds 8 januari 2020 is de bouw van de fietstunnel volledig klaar en is de tunnel open voor fietsers en voetgangers.

Geluidsschermen

Bij de aanleg van de nieuwe bruggen wordt ook rekening gehouden met de impact van het geluid dat het verkeer op de R6 veroorzaakt. Er is een geluidsstudie uitgevoerd voor de beide kruispunten en de wijk Ekelenhoek. Hierbij is ook al rekening gehouden met toename van het verkeer door bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis.

Op basis van de bevindingen in de studie zullen geluidsschermen geplaatst worden tussen de R6 en de wijk Otterbeek, waar nu al een geluidsberm ligt. In het voorjaar van 2019 werden ook nieuwe geluidsschermen geplaatst ter hoogte van de wijk Ekelenhoek.

Communicatie

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de fly-over. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief. 

Een bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen

Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt deze bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord.

Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).