Herinrichting doortocht N34 Ringlaan in Wenduine

Regio
Gemeente
Weg
Datum werken liggen tijdelijk stil

In november en december 2018 werden een aantal problemen vastgesteld met de geplaatste rioleringsbuizen tussen de Langestraat en de Manitobahelling. Een aantal buizen bleken beschadigd en de aanvulling van grond boven en rond deze buizen bleek op sommige plaatsen niet draagkrachtig genoeg. De aannemer startte vervolgens in februari 2019 met het herstel van de probleemzones waarbij er een nieuwe bemaling werd geplaatst (om het grondwater tijdelijk te verlagen). Er werden vervolgens nieuwe proefnemingen gedaan maar na analyse blijken die ook niet te voldoen. Er werden ditmaal ook problemen met de fundering onder de buizen vastgesteld. Deze vaststellingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor zowel de levensduur van de riolering (waarbij wordt uitgegaan van een levensduur van 50 jaar) als de levensduur van de rijweg die bovenop de riolering nog moet worden aangelegd. 
In samenspraak met het opdrachtgevend bestuur AWV, de NV Aquafin, de gemeente, Farys en de aannemer werd getracht om tot een oplossing te komen maar dit bracht geen gewenste resultaten. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft begin februari 2020 omwille van technische tekortkomingen, het uitblijven van herstellingen en de afwerking van de werf en andere juridische redenen de opdracht "N34 Ringlaan De Haan - Het herinrichten van het vak Wenduine (Manitobalaan) tot N317 " eenzijdig verbroken. Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe opdrachtnemer aangesteld voor het nodige herstel, vooral aan de rioleringen en voor het verder afwerken van de stilliggende fases.

Maatregelen om hinder te beperken en bereikbaarheid te garanderen tijdens het stil liggen van de werken

De werken aan de riolering kunnen even niet verder, maar AWV heeft ondertussen inspanningen gedaan om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van de handelaars en bewoners te garanderen. In een stuk van de De Smet De Naeyerlaan werden eind april onderlagen in asfalt aangelegd. Dit gebeurde ook op de bijbehorende fietspaden ter hoogte van het kruispunt met de Manitobahelling. Maar het was voor alle partijen duidelijk dat de werfsituatie waarbij verkeerslichten beurtelings de doorgang regelen niet houdbaar is tijdens de drukke zomermaanden. Na overleg met de gemeente en handelaars werd beslist om de volgende bijkomende maatregelen toe te passen vanaf 1 juni 2019 en dit gedurende de zomermaanden:

  • Vanaf de Blankenbergsesteenweg tot het kruispunt met de Langestraat komt er een asfaltverbinding die zal toelaten dat lokaal verkeer vanuit Blankenberge naar Wenduine kan rijden. Ook de bewoners langs de Ringlaan zijn via die weg weer bereikbaar. De werflichten op de werfweg ter hoogte van residentie ‘Duin en Zee’ worden tijdelijk weggenomen. De werfweg die er nu al ligt wordt wat rechter getrokken. Zo kan het verkeer vanuit Wenduine wat vlotter richting Blankenberge rijden. Tussen beide badplaatsen kan verkeer dus weer door in beide richtingen.
     
  • Doorgaand verkeer en zwaar verkeer (> 3,5 ton) volgt dezelfde omleiding die nu al in voege is (zie omleidingskaartje onderaan deze pagina).
     
  • De fietsroute blijft behouden zoals het nu al van toepassing is. Fietsers worden via het dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde van de Blankenbergsesteenweg naar de Joseph Knuddestraat, Manitobastraat en Noordzeelaan omgeleid tot de Dolfijnstraat en de Schoolstraat. Op de Brugsesteenweg takken zij opnieuw aan op de gebruikelijke fietspaden en –routes. De fietsers en voetgangers komende van Wenduine centrum of de dijk worden tot aan het kruispunt met de Manitobahelling geleid. Er zal op die plaats een tijdelijke oversteekplaats gemarkeerd worden tot aan de residentie ‘Duin en Zee’. De fietsers zullen hier, om veiligheidsredenen,  verzocht worden af te stappen en mee met de voetgangers over te steken.
     
  • Voor de bussen van De Lijn verandert er niets.

Wat?

De N34 Ringlaan in Wenduine tussen Drift en het kruispunt met de De Smet De Naeyerlaan en de Manitobahelling krijgt een volledige heraanleg. De hoofdwerken zullen uitgevoerd worden in 900 kalenderdagen.
Zowel onder als boven de grond zal de weg een grondige vernieuwing ondergaan. Ondergronds leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan, waardoor het vuilwater en regenwater afzonderlijk zullen afgevoerd worden. Bovengronds krijgt de weg een eigentijdse indeling, rekening houdend met de verwachtingen van de bewoners en de noden van alle weggebruikers.

Veiligheid en comfort

Ter hoogte van het kruispunt met de Manitobahelling komt een rotonde. Deze heeft als doel de snelheid van het verkeer dat Wenduine binnenrijdt te verlagen. De rotonde zal als het ware een poort tot Wenduine vormen.

Verschillende ingrepen zullen de veiligheid gevoelig verhogen. Momenteel zijn er langs de Ringlaan heel wat parkeerplaatsen waar schuinparkeren geldt, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Deze plaatsen worden vervangen door langsparkeerstroken aan beide zijden van de weg. Voor fietsers zijn er in het nieuwe ontwerp dan weer fietspaden voorzien die gescheiden zijn van de rijweg door veiligheidsstroken en opvallen door hun rode kleur. Bovendien liggen de fietspaden iets hoger dan de weg. Aan beide zijden van de weg legt men ook volwaardige voetpaden aan over het volledige traject.

Momenteel is het voor voetgangers en fietsers enkel mogelijk om de N34 te dwarsen op de kruispunten en ter hoogte van onbeveiligde doorsteken. In het nieuwe ontwerp komt hier verandering in. Over het ganse traject zullen een aantal oversteekplaatsen worden voorzien. Bovendien zal het voor de zachte weggebruiker een stuk veiliger en makkelijker worden om over te steken ter hoogte van de Leopold II-laan en de tramsporen. Er worden, ifv de zwakke weggebruiker, tussenliggende opstelzones aangelegd zodat de oversteeklengte ingekort kan worden.

De rijweg zelf zal iets smaller zijn dan de huidige. Momenteel is er dankzij arcering in elke rijrichting 1 rijstrook voorzien, ook in het nieuwe ontwerp is er 1 rijstrook per rijrichting. De groene middenberm, die momenteel bestaat uit gras en bomen, zal mee heraangelegd worden. In de middenberm zullen meerstammige bomen en bosgoed aangeplant worden.

Fasering

De heraanleg zal worden uitgevoerd in verschillende werfzones. Op deze manier kan AWV de bereikbaarheid van Wenduine en de N34  zo maximaal mogelijk houden. De verdeling is als volgt:

Werfzone 1: van Manitobahelling tot net vóór kruispunt Brugsesteenweg-Kerkstraat

Werfzone 2: kruispunt Brugsesteenweg-Kerkstraat

Werfzone 3: van kruispunt Brugsesteenweg-Kerkstraat tot Wancourstraat

Werfzone 4: van kruispunt Leopold II-laan tot Drift

Bereikbaarheid en omleidingen

Gemeentelijk basisschool ‘t Klavertje en basisschool Heilig Hart blijven steeds bereikbaar.

Tijdens de werken geldt een omleiding voor het doorgaande verkeer, van zodra er hinder is door de werken. Voor het lokale verkeer zal plaatselijk een omleiding worden voorzien. Dit bekijkt men verder tijdens de voorbereidingen van de werf.

(Zwaar) doorgaand verkeer vanuit Blankenberge volgt een omleiding via de Blankenbergsesteenweg en de Expressweg om vervolgens de afrit N9 te nemen op de kluifrotonde. Vervolgens rijdt men verder richting de rotonde Strooien Haan. Daar kan het lokale verkeer met bestemming Wenduine verder via de N307. Het doorgaand verkeer rijdt verder tot de Blauwe Sluis (Bredene) en de N358 richting Oostende. Vervolgens kan het verkeer richting Bredene-De Haan de N34 op, het verkeer richting Oostende de R31.

(Zwaar) doorgaand verkeer vanuit Oostende volgt de omgekeerde route via de Blauwe Sluis, de rotonde Strooienhaan, de N9, de Expressweg en de Blankenbergsesteenweg.

Wie tijdens de uitvoering van de werken graag een nieuwsbrief ontvangt met informatie hoe de werken verlopen, kan zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief door op de enveloppe in de rechterzijkolom te klikken bovenaan deze pagina.