Herinrichting Koningin Astridlaan (N1) in Kontich

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant in samenwerking met de gemeente Kontich en nutsmaatschappij Aquafin een grondige herinrichting van de Koningin Astridlaan (N1). Tussen de kruispunten met de Duffelsesteenweg en de Antwerpsesteenweg wordt de rijweg vernieuwd, worden er vrijliggende fietspaden aangelegd en komt er een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. 

Herinrichting Koningin Astridlaan

De Koningin Astridlaan (N1) in Kontich, een drukke gewestweg, is toe aan een grondige renovatie. Zo beschikt de weg nog niet over moderne fietsinfrastructuur in de vorm van veilige, vrijliggende fietspaden en is het wegdek volledig versleten. Aquafin zal van de geplande heraanleg ook gebruik maken om eerst een gescheiden riolerlingstelsel aan te leggen. Na de heraanleg zal de Koningin Astridlaan veiliger en comfortabeler zijn voor alle weggebruikers. 

De Koning Astridlaan wordt volledig vernieuwd vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot aan het kruispunt met de Antwerpsesteenweg. Deze kruispunten worden ook mee vernieuwd. 

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Timing van het project

Vooraleer de werken kunnen aanvatten moeten er eerst nog een aantal stappen doorlopen worden. Als administratief alles vlot verloopt, kunnen de nutswerken volgens de huidige planning beginnen medio 2020.

Huidige timing (onder voorbehoud van wijzigingen):​

 • najaar 2019: aanvraag omgevingsvergunning
 • voorjaar 2020: aanbesteding project
 • medio 2020: start voorbereidende werken
 • eind 2020: start riolerings- en wegenwerken

Nieuwe Koningin Astridlaan: veiliger en leefbaarder

Bovenstaande afbeelding (dwarsprofiel) kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Veilig fietsen

Het nieuwe ontwerp maakt van veilig fietsen een speerpunt. Doordat de fietspaden op ruime afstand van de rijbaan liggen en voldoende breed zijn, genieten fietsers van meer comfort. De kruispunten met verkeerslichten krijgen veilige fietsoversteken en brede wachtzones zodat stilstaand en doorgaand fietsverkeer elkaar niet hinderen.

 • Vrijliggende, eenrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg
 • 2 meter breed
 • Ter hoogte van de kruispunten: veilige fietsoversteken met opstelruimte
 • Ter hoogte van de zijstraten: fietspad uitgebogen

Groenberm als extra veiligheidsbuffer

De open grachten en groene berm met bomen moeten er mee voor zorgen dat fietsers zich veilig en ongehinderd kunnen verplaatsen. De groenberm is dus niet alleen mooi, maar ook functioneel. Het is een natuurlijke buffer waarachter fietsers volledig afgeschermd zijn van het gemotoriseerd verkeer. De open grachten leiden fietsers bovendien naar de oversteekplaatsen en verhinderen dat ze zomaar overal de straat kunnen oversteken.

Vlotter verkeer

Net zoals vandaag blijft er in elke richting één rijstrook beschikbaar op de Koningin Astridlaan. De rijstroken worden van elkaar gescheiden door een brede en verhoogde middenberm. Daardoor lijken de rijstroken smaller en zullen automobilisten hun snelheid minderen, zonder de doorstroming op de Koningin Astridlaan te beperken. Aan de kruispunten, waar het fiets- en autoverkeer de weg moet kunnen dwarsen, leggen we de middenberm uiteraard wel op gelijke hoogte met de rijweg.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Gescheiden riolering en bufferbekken

Vandaag is er in dit deel van de gewestweg geen riolering aanwezig. De woningen lozen hun afvalwater in de baangrachten, waardoor geurhinder ontstaat en het oppervlaktewater ernstig is verontreinigd. Aquafin zal daarom een moderne riolering voorzien. Het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie in Hove. Het grachtenstelsel zorgt voor de aparte opvang en buffering van regenwater. We voorzien daarnaast een natuurlijk bufferbekken (doorstroommoeras) voor regenwater om wateroverlast bij hevige en langdurige neerslag te voorkomen. Ook in de Nachtegaalstraat, Doopput, ‘s Herenlei en de zijstraat Koningin Astridlaan nr. 60-68 wordt er een gescheiden riolering aangelegd.

Het ontwerp in detail: kruispunten

In de werfzone zitten 3 lichtengeregelde kruispunten vervat: de Duffelsesteenweg, de Ooststatiestraat en de Antwerpsesteenweg. Aan de kruispunten sluiten de nieuwe fietspaden langs de Koningin Astridlaan mooi aan op de bestaande fietspaden. We voorzien aan elk kruispunt gemarkeerde, veilige oversteekplaatsen met een ruime opstelzone voor wachtende fietsers en voetgangers, zodat zij de doorgaande fietsers niet hinderen.

Kruispunt N1 x Duffelsesteenweg

 • Op het bestaande kruispunt worden twee oversteken omgevormd tot dubbelrichtingsoversteken.
 • De verkeerslichten worden opnieuw ingesteld in het voordeel van de actieve weggebruiker. Zij krijgen eerder groen.

Kruispunt N1 x Ooststatiestraat

 • Er komt een extra afslagstrook op de Koningin Astridlaan voor verkeer richting Kontich centrum of Lint en station.
 • Nieuwe fietspaden sluiten aan op bestaande, verhoogde fietspaden in de Ooststatiestraat.

Kruispunt N1 x Antwerpsesteenweg/Vredestraat

Fietspad

 • Aan de zijde van de Vredestraat ligt het fietspad dichter bij de rijweg, maar wel verhoogd en afgeschermd.
 • Verderdoor op de Antwerpsesteenweg komt er opnieuw een vrijliggend fietspad met een groene bufferzone.

Rijweg

 • De bypass naar de Vredestraat verdwijnt, zo zal er niet langer een conflict zijn tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer.
 • Er komt een aparte rechtsafslagstrook naar de Vredestraat.
 • De linkerrijstrook wordt voorbehouden voor doorgaand verkeer.

Vredestraat

 • Geen verharde middenberm
 • Stopstreep verder achteruit
 • Vlottere doorgang voor accordeonbussen De Lijn

Blijf op de hoogte

Infomomenten

Om bewoners goed te informeren, organiseren het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Kontich verschillende infomomenten. In oktober 2018 vond een eerste infomarkt voor alle bewoners plaats waarop het project en de plannen werden toegelicht.

Voor de start van de eigenlijke werken zal er nog een infomoment plaatsvinden om de fasering, de aanpak en de hinder van de werken toe te lichten.

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief willen we je graag op de hoogte houden over de herinrichting van de Koningin Astridlaan. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechts bovenaan deze pagina en schrijf je in op de nieuwsbrief.

De meest recente informatie vind je ook altijd online op deze webpagina. Daarnaast zal je ook via de communicatiekanalen van de gemeente Kontich regelmatig nieuws vernemen over dit project.