Herinrichting Krijgsbaan (R11) in Mortsel

Regio
Gemeente
Weg
Datum hoofdwerken van 12 augustus 2019 tot begin juni 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Mortsel en Infrabel zijn volop bezig met de volledige heraanleg van de Krijgsbaan (R11) in Mortsel, vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Het doel: de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verhogen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Tegelijk legt Waterlink in samenwerking met Aquafin een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan.

De voorbereidende nutswerken werden uitgevoerd in juni en juli 2019. De hoofdwerken voor de aanleg van de riolering en de nieuwe weginfrastructuur zijn gestart op 12 augustus 2019.

Slimme fasering voor minder hinder

Fase 1: 12 tot 26 augustus 2019 (afgerond)

Kruispunt Heirbaan - Afgerond

Fase 2: 27 augustus - december 2019 (afgerond)

Krijgsbaan tussen Heirbaan en Fortstraat

 • Fase 2 - deel 1
  • ​​aanleg noordzijde (27 augustus tot 4 november)
    
 • Fase 2 - deel 2
  • aanleg zuidzijde (4 november tot eind december)
    

Fase 3: januari - juni 2020

Krijgsbaan tussen Fortstraat en Eggestraat

 • Fase 3 - deel 1
  • aanleg zijde ‘den Berm’ (januari - maart)
    
 • Fase 3 - deel 2
  • asfaltering noordzijde Heirbaan - Eggestraat (10 tot 15 april) 
  • aanleg zuidkant tussen Eggestraat en Fortstraat, incl. kruispunt (16 april - 2de helft juni)
    

Fase 4: januari - juni 2020

Oorspronkelijk zou de aanemer de volledige werfzone in één keer asfalteren (toplaag). In samenspraak met alle projectpartners is beslist om de definitieve asfaltlaag in verschillende deelfases uit te voeren. Op die manier hoeft de Krijgsbaan niet volledig afgesloten te worden, zoals eerst het geval was, en blijft er steeds verkeer in één richting mogelijk op de Krijgsbaan.

Deze fasekaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Situatie op de weg tijdens de werken

Opgelet: Onderstaande planning en bijhorende verkeersmaatregelen zjin steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Tijdens werken kruispunt Fortstraat van 16 april tot begin mei

 • Eenrichtingsverkeer op de Krijgsbaan richting Borsbeek. Verkeer rijdt via de nieuwe rijstrook aan de bovenzijde van de rijweg
 • Fortstraat en Grotenhof afgesloten ter hoogte van Krijgsbaan. Uitsluiteind bereikbaar via het Stadsplein. De parking op het Fortplein bereik je enkel via de Neerhoevelaan.
 • Neerhoevelaan uitsluitend bereikbaar via Heirbaan en Drabstraat. Tijdens het aanbrengen van de toplaag zal de Neerhoevelaan voor één dag ook afgesloten zijn ter hoogte van de Krijgsbaan.
 • Doorgaand verkeer in de richting van Wilrijk volgt een omleiding via de E313, de Ring (R1) en de N1.
 • Fietsers en bromfietsers gebruiken in beide richtingen het nieuwe fietspad aan de noordkant van de rijweg.  

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Tijdens werken Eggestraat - Fortstraat (zuidkant): van begin mei tot 2de helft juni

 • Eenrichtingsverkeer op de Krijgsbaan richting Borsbeek. Verkeer rijdt via de nieuwe rijstrook aan de bovenzijde van de rijweg. Tussen de Fortstraat en de Heirbaan rijdt verkeer aan de onderzijde.
 • Grotenhof afgesloten ter hoogte van Krijgsbaan. Ontsluiting gebeurt via het Stadsplein.
 • Neerhoevelaan en Fortstraat opnieuw bereikbaar van en naar Krijgsbaan.
 • Doorgaand verkeer in de richting van Wilrijk volgt een omleiding via de E313, de Ring (R1) en de N1.
 • Fietsers en bromfietsers gebruiken in beide richtingen het nieuwe fietspad aan de noordkant van de rijweg.  
 • Handelszaken tussen de Fortstraat en de Heirbaan blijven bereikbaar via het kruispunt met de Heirbaan.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.


Algemene verkeerssituatie tijdens de werken

Fietsers en voetgangers volgen in functie van de fasering een aangepaste omleiding. Dat gebeurt ofwel via een corridor langs de werkzone op de Krijgsbaan, ofwel via een omleiding rond de werken

Autoverkeer

Tijdens de volledige duur van de werken geldt er eenrichtingsverkeer op de Krijgsbaan. Autoverkeer op de Krijgsbaan richting Borsbeek kan de werken voorbijrijden over een versmalde rijstrook. Verkeer in de richting van Wilrijk volgt een omleiding via de E313, de Ring (R1) en de N1.

Vrachtverkeer +3,5 ton

Tijdens de werken geldt een verbod voor vrachtverkeer om van de Krijgsbaan naar de Heirbaan en Drabstraat te rijden. Vrachtverkeer (uitgezonderd vergunninghouders) moet daarom tijdens de volledige duur van het project de omleiding via de E313 en R1 volgen.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.


Wat houdt de herinrichting in?

De Krijgsbaan krijgt van gevel tot gevel een nieuwe inrichting. Aan weerszijden van de weg komen nieuwe voetpaden en fietspaden, met aan de noordzijde een eenrichtingsfietspad en aan de zuidzijde een dubbelrichtingsfietspad. De rijweg wordt vanaf de fundering volledig opnieuw opgebouwd. Net zoals vandaag blijft er in elke richting één rijstrook beschikbaar, met afslagstroken ter hoogte van de kruispunten. Ook de parkeerstroken blijven grotendeels behouden. Nieuw is dat de rijstroken worden gescheiden door een middenberm.

Samen met de wegeniswerken moderniseert Water-link/Rio-link de riolering. In de volledige projectzone komt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel dat regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert.

Aandacht voor fietsers en voetgangers

De nieuwe fietspaden zijn de blikvangers van de toekomstige Krijgsbaan. Ze liggen hoger dan de rijweg en zijn breder dan vandaag. Langs de fietspaden voorzien we een nieuw voetpad voor de voetgangers. Aan het kruispunt met de Fortstraat komt een veilige fiets- en voetgangersoversteek. Dankzij een middeneiland kunnen voetgangers in twee tijden oversteken. Veilig fietsen en wandelen staat zo opnieuw centraal.

Uiteraard sluiten we ter hoogte van de Lodewijk Dosfellei de nieuwe fietspaden aan op de fiets-o-strade tussen Antwerpen en Mechelen. Daarnaast maken we een verbinding met de fietspaden over de oude spoorwegberm. Fietsers kunnen hier de Krijgsbaan veilig (ondergronds) kruisen via de bestaande fietstunnel.

Vlotter verkeer dankzij middenberm

Het verkeer op de Krijgsbaan heeft ook in het nieuwe ontwerp één rijstrook in elke richting. De middenberm doet de rijstroken smaller lijken waardoor het autoverkeer vertraagt, zonder de doorstroming te beperken. Bovendien maakt het gevaarlijke afslag- en keerbewegingen onmogelijk. Ter hoogte van het kruispunt met de Heirbaan is de middenberm extra breed om de toegang tot het centrum in de verf te zetten.

Aan de kruispunten met de Fortstraat en de Heirbaan richten we de afslagstroken anders in en installeren we conflictvrije verkeerslichten. Zo zorgen we dat afslaand en doorgaand verkeer elkaar zo min mogelijk hinderen.

Parkeren langs de Krijgsbaan

De parkeerstroken die er vandaag zijn, blijven grotendeels behouden in het nieuwe ontwerp. Waar er nu parkeerplaatsen zijn, zullen die ook in de toekomst komen. Enkel rond het kruispunt met de Fortstraat zullen een aantal parkeerplaatsen moeten verdwijnen door de aanleg van een afslagstrook en het nieuwe, bredere fietspad. Deze plaatsen worden gecompenseerd in de nieuwe Fortstraat.

Gescheiden riolering

Wegenwerken zijn een ideale gelegenheid om de riolering te moderniseren. Daarom legt Water-link in de volledige projectzone een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan, dat regenwater en afvaltwater apart opvangt en afvoert. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden of vertraagd afgevoerd naar een natuurlijke waterloop. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation afgevoerd.

Het ontwerp in detail

Kruispunt Krijgsbaan x Fortstraat

Fiets- en voetpaden

 • Enkelrichtingsfietspad aan de noordkant van de rijweg (kant oneven nummers)
 • Dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het Fort
 • Veilige fiets- en voetgangersoversteken met middeneiland
 • Nieuwe voetpaden aan weerszijden van de rijweg

Rijweg

 • Eén rijstrook voor doorgaand verkeer in elke richting
 • Aparte afslagstrook voor verkeer naar Fortstraat
 • Conflictvrije verkeerslichten
 • Ter hoogte van het kruispunt verdwijnen enkele parkeerplaatsen omwille van afslagstrook en breder fietspad

Kruispunt Krijgsbaan x Heirbaan

Fiets- en voetpaden

 • Enkelrichtingsfietspad aan de kant van de Heirbaan
 • Dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het Fort
 • Nieuwe voetpaden aan weerszijden van de rijweg

Rijweg

 • Eén rijstrook voor doorgaand verkeer in elke richting
 • Aparte afslagstrook voor verkeer naar Fortstraat
 • Rijweg Heirbaan versmald
 • Conflictvrije verkeerslichten

Niet-overrijdbare middenberm

 • Gras en bomen
 • Extra breed om toegang tot centrum te accentueren
 • Inplanting groen houdt rekening met zichtbaarheid Fort

Typedwarsprofiel tussen Eggestraat en spoorweg

 

Typedwarsprofiel tussen spoorweg en Fortstraat

Typedwarsprofiel ter hoogte van kruispunt Fortstraat

Typedwarsprofiel tussen Fortstraat en Neerhoevelaan

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Bereikbaarheidsadviseur

Met vragen over de werken kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).