Herinrichting kruispunt Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019 - 2020

De vernieuwing van het kruispunt van de Nieuwe Baan (N174) met de op- en afritten naar de E313 ‘Geel-Oost’ in Laakdal zit al geruime tijd in de pijplijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil deze plek vlotter en veiliger maken voor alle weggebruikers. De moeizame onteigeningsprocedures zorgden voor enige vertraging in dit dossier. In 2019 kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ten vroegste najaar 2019 kunnen de eerste werken op het terrein worden verwacht. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet de aanleg van een dubbelstrookrotonde aan de Heikantstraat, een nieuwe carpoolparking voor 60 voertuigen met naastliggende bushaven, een nieuw dubbelrichtingsfietspad en een groenere inrichting van de Triangel.

Ook de Heikantstraat en het kruispunt met de Steenweg op Meerhout worden volledig vernieuwd. Op dit laatste punt komt in de toekomst dan ook een knip voor gemotoriseerd verkeer, om de verkeersveiligheid aan de Triangel te verhogen. 

 

 

Openbaar onderzoek vergunning in 2019

Na het afronden van de onteigeningsprocedures, kan dit jaar ook de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Tijdens het openbaar onderzoek omgevingsvergunning krijgen alle geïnteresseerden de kans het project in detail te bekijken, en eventuele opmerkingen of bezwaren in te dienen via de gemeente. De startdatum van het openbaar onderzoek was nog niet bekend bij het opmaken van deze tekst. 

 

Werken aansluitend op vernieuwing brug Eindhout

De Vlaamse Waterweg nv vernieuwt nog tot midden 2019 de brug over het Albertkanaal in Eindhout. De vernieuwing van de kruispunten aan de op- en afritten Geel-Oost zullen pas ten vroegste daarna kunnen starten, om de hinder in de omgeving te spreiden. 

 

Schrijf in op de nieuwsbrief

Schrijf u in op deze nieuwsbrief via de knop rechts bovenaan deze pagina om de nieuwsbrief met updates over dit project in uw mailbox te ontvangen.