N8 in Melden (Oudenaarde): ingrepen voor meer veiligheid

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019-2020

Aanleiding

De drukke Berchemweg (N8) dwarst tussen Kluisbergen en Oudenaarde de kleine dorpskern van Melden. Het is een plek waar nu vaak sneller gereden worden dan de toegelaten snelheid van 70 km/u. Om de doortocht van de gewestweg door het dorp veiliger te maken, willen we de weg aanpassen. De ingrepen hebben als doel de snelheid te verlagen en het oversteken veiliger te maken.

 

Voorstel van ingrepen

 

Het plan dat eerst voorlag wou de doortocht van de N8 gaan benadrukken met twee zogenaamde poorteffecten langs beide zijden van de woonkern. Op die plaatsen wilden we met plantvakken en een middeneiland duidelijk maken aan de weggebruiker dat hij een dorp binnenrijdt. De maximum toegelaten snelheid blijft 70km/u. Het snelheidsremmend effect van het poorteffect zal ervoor zorgen dat mensen zich ook aan die snelheid houden.

 

voorbeeld van poorteffect

 

Tussen beide poorteffecten zou de middenberm doorgetrokken worden om het snelheidsremmend effect en het woonkerngevoel te versterken. De middenberm zou verhoogd, maar overrijdbaar zijn, om de linksafbeweging naar woningen en handelszaken toe te laten.

Bij het kruispunt met de Meldenstraat zou een oversteekplaats komen. Door met een middeneiland te werken, kunnen voetgangers in twee tijden oversteken. Er kwam in het voorstel geen zebrapad, maar de bedoeling was om de oversteekplaats in de verf te zetten door een boogpaal met accentverlichting.

 

voorbeeld van accentverlichting bij oversteekplaats

Provinciale Commissie Verkeersveiligheid beslist

De eerste versie van het plan is voorgelegd en goedgekeurd op de PCV (Provinciale Commissie Verkeersveiligheid). Daar zetelen AWV, stad Oudenaarde, VIAS, De Lijn en de politie in. Omwille van de vele vragen van buurtbewoners op dat eerste plan, hebben we gewerkt aan een nieuw voorstel. Dat is op 7 februari 2019 voorgesteld aan de bevolking.

>> Download hier de presentatie van de infovergadering van 7 februari 2019. 

Op 14 januari 2020 is het project opnieuw voorgelegd op de PCV.  De meningen  over de beste aanpak voor meer verkeersveiligheid van de verschillende partijen binnen de PCV lagen ver uiteen. Alle partijen waren het er wel over eens dat er op  korte termijn een oplossing moest komen om de veiligheid te verhogen. Er is gekozen voor een compromis, waarbij de bestaande situatie met zebrapad behouden blijft, maar waarbij het zebrapad extra beveiliging krijgt: Een deel van de parkeerstrook vlakbij het zebrapad wordt ingenomen, zodat overstekende voetgangers zichtbaarder zijn voor aanrijdend verkeer. Er zullen paaltjes komen om de parkeerstrook af te bakenen. Daarnaast zal er een aanpassing gebeuren aan de verlichting om de oversteek te accentueren. Het snelheidsregime blijft 70 en dat zal gehandhaafd worden met de recent geïnstalleerde trajectcontrole. Deze ingrepen zullen in het voorjaar van 2020 ingevoerd worden.De meningen van de verschillende partijen binnen de PCV (provinciale commissie verkeersveiligheid) lagen ver uiteen. Alle partijen waren het er wel over eens dat er op  korte termijn een oplossing moest komen om de veiligheid te verhogen. Er is gekozen voor een compromis tussen beide voorstellen, waarbij de bestaande situatie met zebrapad behouden blijft, maar waarbij het zebrapad extra beveiliging krijgt. Dat is ondertussen ook uitgevoerd.