Plaatsing geluidsschermen E313 ter hoogte van Tuinwijk Borgerhout

Regio
Gemeente
Weg
Datum vermoedelijk zomer 2020

Wat?

Plaatsen van geluidsschermen langs E313 richting Hasselt ter hoogte van Tuinwijk Borgerhout. 

Wanneer?

Vermoedelijk zomer 2020.

Hinder?

Ernstige hinder verwacht.

Meer info

Meer info volgt nog.