Plaatsing geluidsschermen langs A12 ter hoogte van Ekeren

Regio
Gemeente
Weg
Datum ten vroegste in 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Antwerpen gaan langs de A12 in Ekeren bijkomende geluidswerende schermen plaatsen over een afstand van 715 meter in de richting van Nederland. De geluidsschermen worden geplaatst tussen de Transcontinentaalweg en afrit Leugenberg (nr. 15) om het geluid voor de achterliggende Dragondersstraat en Sprangweelstraat te verminderen. Tijdens de werken wordt langs de A12 richting Nederland enkel de pechstrook ingenomen. Op de oprit Ekeren (nr. 16) beschikt het verkeer richting Nederland tijdelijk slechts over één rijstrook.

Schermen verminderen geluidshinder Dragondersstraat

Uit een studie die het agentschap liet uitvoeren om de geluidshinder van de A12 op de achterliggende woonwijken in kaart te brengen kwam naar voor dat de drempel voor geluidshinder ter hoogte van de Dragondersstraat werd overschreden. Daarom zal AWV in het najaar de bestaande geluidswerende schermen langs de A12 aan de kant richting Nederland verlengen over een lengte van 715 meter. Een aannemer zal de schermen plaatsen tussen de Transcontinentaalweg en de bocht van de afrit Leugenberg (nr. 15). Hierdoor wordt de leefbaarheid in de wijk Schoonbroek gevoelig verbeterd.

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Werken verlopen in twee stappen

In een eerste stap start de aannemer met het snoeien van de bomen en struiken langs de A12. Daarna kan hij in een tweede fase starten met de opbouw van de geluidswerende schermen. Eerst plaatst hij de prefab betonplinten die de schermen ondersteunen. Hierop plaatst hij vervolgens de geluidswerende schermen om tot slot stalen vangrails aan te brengen. De werken zullen twee maanden duren.

Hinder

De werken bevinden zich hoofdzakelijk langs de A12 in de richting van Nederland. Het doorgaand verkeer zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Ter hoogte van de werfzone wordt enkel de pechstrook/weefstrook ingenomen. Op de oprit Ekeren (16) naar de A12 richting Nederland beschikt het verkeer voor de Transcontinentaalbrug tijdelijk over één rijstrook in plaats van twee. 

Wanneer? 

De werken zijn nog niet concreet ingepland. Uitvoering ten vroegste in 2020.