Verhoging Theunisbrug en heraanleg Duvelsplein

Regio
Gemeente
Weg
Datum maart 2019 - voorjaar 2021

De Gabriël Theunisbrug over het Albertkanaal in Merksem, ook wel bekend als de brug van het Sportpaleis, wordt volledig vernieuwd. De huidige brug aan het Sportpaleis verdwijnt en in de plaats komt een nieuwe, hogere brug. Die nieuwe brug zal uit drie aparte bruggen bestaan die naast elkaar worden gelegd. Daarnaast krijgt ook het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan en de Minister Delbekelaan (Duvelsplein) een grondige make-over. Het kruispunt wordt volledig opnieuw ingericht met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein. De werken zullen ruim twee jaar duren en zijn voorzien om in het voorjaar van 2021 klaar te zijn.

Het project is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, De Lijn en stad Antwerpen.

Toekomstbeeld van de nieuwe Theunisbrug (© De Vlaamse Waterweg nv).

​Drie bruggen vormen samen de nieuwe Theunisbrug

De huidige Theunisbrug bestaat eigenlijk uit twee aparte bruggen vlak naast elkaar. Op elke brug ligt vandaag één trambaan, twee rijstroken voor auto- en vrachtverkeer en een fiets- en voetpad. Beide bruggen verdwijnen en worden vervangen door drie bruggen die samen de nieuwe Theunisbrug vormen. De buitenste bruggen krijgen elk twee rijstroken en een breed fiets- en voetpad. De middelste brug is voor de trams.

De werken aan de nieuwe Theunisbrug zijn opgedeeld in een aantal grote fases zodat iedereen - zowel auto’s, fietsers als de tram - tijdens het volledige project over de brug kan passeren. Meer info over de fasering van de werken en de verkeershinder kan u terugvinden op de website van De Vlaamse Waterweg nv

Duvelsplein: kruispunt wordt verblijfsplein

Het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan met de Minister Delbekelaan in Merksem wordt helemaal omgevormd tot het Duvelsplein. Veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim en opgefrist sport- en verblijfsplein maken van het kruispunt een plek waar het aangenaam en veilig vertoeven is.

De werken aan het kruispunt van de Minister Delbekelaan en Frans De l’Arbrelaan worden vanaf april 2020 in de planning ingepast. Het nieuwe Duvelsplein zal tegelijk met de nieuwe brug klaar zijn, waardoor de hinder beperkt blijft.

Meer informatie

Alle informatie over de werken aan de Theunisbrug kan u steeds terugvinden op de website van De Vlaamse Waterweg nv. Via deze webpagina kan u zich ook inschrijven op een nieuwsbrief om relevante nieuwsberichten meteen in uw inbox te ontvangen.

Heeft u specifieke vragen over de werken? Neem dan contact op met de omgevingsadviseur via info@theunisbrug.be of telefonisch op 0468 03 53 84.