Vernieuwing stationsomgeving Mechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2012 - 2021

In 2012 begonnen in Mechelen de werken aan het stationsproject. Dat is een grootscheeps infrastructuurproject waarbij het station van Mechelen en haar omgeving volledig vernieuwd en heringericht worden. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn, de stad Mechelen en de Vlaamse overheid. Gespreid over meerdere jaren komt er onder meer een nieuw dubbelspoor aan de huidige spoorlijn Brussel-Antwerpen, een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein en een autotunnel tussen de Leuvensesteenweg en het station. Verder wordt het huidige trein- en busstation compleet herbouwd.

Tangent

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is in dit project verantwoordelijk voor de aanleg van de 'tangent’, de verbinding tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein. Die nieuwe gewestweg moet de Mechelse binnenring ontlasten en voor vlotter doorgaand verkeer zorgen. De nieuwe weginfrastructuur loopt grotendeels bovengronds, maar tussen Colomaschool en de Leuvensesteenweg zal hij in een tunnel lopen en kruist daarbij het kanaal Leuven-Dijle. De tunnelconstructie vormt bovendien de fundering voor nieuwe spoorweginfrastructuur die erboven wordt aangelegd. 

Tijdlijn

Meer info

Voor meer informatie over het hele project kan u terecht op: www.mecheleninbeweging.be.