Winteractieprotocol

Tijdens de winter van 2009-2010 is gebleken dat in extreme winterse omstandigheden de winterdienst van het Agentschap Wegen en Verkeer verder geoptimaliseerd kon worden. Een verbeterpunt was het opzetten van een betere communicatielijn met diverse externe diensten. In overleg met de belanghebbende partners werd een Winteractieprotocol opgesteld en afgesloten.

Het winteractieprotocol (WAP) beschrijft voornamelijk hoe de communicatielijnen tussen de verschillende protocolpartners worden geoptimaliseerd. Ook beschrijft het WAP welke acties genomen worden in winterse crisissituaties.

Door een intensere opvolging van de weersomstandigheden door Meteo Wing en KMI is het mogelijk om eventuele crisissituaties beter te voorspellen en in te schatten. Hierdoor kunnen de weggebruikers sneller worden geïnformeerd. Ook is de mogelijkheid opgenomen om snel een crisisteam op te richten. Dat team kan overkoepelend de winterdienstactiviteiten coördineren.

Daarnaast werd het blokstrooien bij extreme omstandigheden ingevoerd. Hierbij houdt de Federale Wegpolitie het verkeer op de autosnelweg tijdelijk op. Dit zodat er sneeuw geruimd kan worden en tegelijk gestrooid kan worden alvorens het verkeer opnieuw door te laten.

Naast concrete acties op het terrein werd ook de communicatie tussen de verschillende protocolpartners beter op elkaar afgestemd. Door de krachten te bundelen en transportfederaties en automobilistenverenigingen in te schakelen worden de weggebruikers sneller, beter en correct geïnformeerd.

De partners zijn de provinciebesturen van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, de federale Wegpolitie, Meteo Wing, het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), De Lijn, Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Vlaamse Automobilistenbond (VAB), Koninklijke Belgische Touring Club vzw (Touring), Transport en Logistiek Vlaanderen, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (FEBETRA), de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR).

Zij ondertekenden samen met toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits namens het Vlaamse Gewest, het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum op 17 november 2010 het winteractieprotocol.