Winterdienst

De winterdienst heeft als doel om tijdens de wintermaanden de Vlaamse autosnel- en gewestwegen sneeuw- en ijsvrij te houden.


Omdat het in Vlaanderen niet overal even hard vriest of ijzelt, werd Vlaanderen opgedeeld in 9 klimatologische zones. Per district beslist een verantwoordelijke of de winterdienst uitrukt. Hij/zij neemt die beslissing op basis van de gegevens van verschillende meet- en voorspellingsstations.

De districtsverantwoordelijke kan beslissen om een onmiddellijke of een preventieve actie uit te voeren. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de winterdienst al een paar uur voor het glad wordt, begint te strooien om op die manier de kans op ijzelvorming te verminderen.

Tegenwoordig wordt het agressieve Calciumchloride (CACl2) zelden gebruikt. Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft de voorkeur aan het meer milieuvriendelijke natriumchloride (NaCl), beter bekend als keukenzout.

Prioritair strooiplan

Het Agentschap Wegen en Verkeer beschikt over een prioritair strooiplan. In geval van zoutschaarste zal worden overgeschakeld op dat strooiplan om zo de belangrijkste wegen in Vlaanderen nog berijdbaar te kunnen houden.

Als het prioritair strooiplan wordt afgekondigd, vindt u op deze pagina een volledige overzichtskaart van de gewest- en autosnelwegen die nog gestrooid worden. Zo kan u zeer makkelijk nagaan welke wegen wel/niet gestrooid worden.

Veelgestelde vragen

Van wanneer tot wanneer loopt de winterdienst van het Agentschap Wegen en Verkeer?

De winterdienst loop van de 3de maandag van oktober tot de 4de maandag van april. Tijdens die periode staan alle medewerkers van het agentschap en de aannemers stand-by zodat ze kunnen worden opgeroepen om inspecties uit te voeren of te gaan strooien.

Welke methode gebruikt het Agentschap Wegen en Verkeer bij het strooien?

Het Agentschap Wegen en Verkeer strooit indien mogelijk preventief met nat zout. Wat wil zeggen dat we voordat we verwachten dat het glad gaat worden al uitrijden om te strooien. Die manier van werken zorgt ervoor dat gladheid bij winterse omstandigheden zo veel mogelijk voorkomen wordt.

Indien nodig strooien we na een preventieve actie ook nog extra (curatief), dus als het al glad is. Bij veel sneeuw of ijzel is alleen een strooiactie vooraf (preventief) niet voldoende. Afhankelijk van de situatie moet er vaker gestrooid worden maar het overgrote deel van de strooiacties is echter preventief.

Waarom wordt er 'nat' gestrooid?

Door het zout, vlak voordat het op de weg wordt gestrooid, nat te maken met een zoutoplossing blijft het zout beter aan de weg kleven. Hierdoor waait het ook minder snel weg en kan er nauwkeuriger worden gestrooid. Door nat te strooien besparen we op kosten en wordt het milieu minder belast.

Wanneer worden fietspaden gestrooid?

Het Agentschap Wegen en Verkeer is naast het sneeuw- en ijsvrij  maken van de gewest- en autosnelwegen ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van strooi- en ruimactiviteiten op de fietspaden onder zijn beheer.
Gladheidsbestrijding op fietspaden is moeilijker dan op wegen omdat de verkeersintensiteit er lager ligt. Het Agentschap Wegen en Verkeer strooit fietspaden preventief wanneer de temperatuur van het wegdek negatief is en er winterse neerslag, zoals sneeuw, regen en ijzel is voorspeld. 

Hoe hard rijden de strooiwagens, ze rijden vaak heel langzaam?

Er wordt preventief (met 'nat' zout) gestrooid met een snelheid tot 70 km/u . Dat lijkt langzaam, maar is erg snel. Dit is de maximale snelheid waarbij het zout nog goed over de weg kan worden verspreid. Bij hogere snelheden zou er teveel zout verdwijnen doordat het weg waait.

Zijn er alternatieven voor het strooien met zout?

We onderzoeken regelmatig of bestaande en nieuwe smeltmiddelen een goed alternatief zijn voor strooizout. Door onze contacten met het buitenland blijven we ook op de hoogte van de onderzoeken en testen die daar gebeuren. Tot op heden is er echter nog geen volwaardig alternatief voor strooizout beschikbaar.

We proberen wel steeds zuinig te strooien. Door het gebruik van pekel (oplossing van water en zout) kunnen we strooien met een lagere zoutconcentratie. Het systeem van automatisch strooien zorgt er dan weer voor dat de strooibreedte automatisch wordt aangepast aan de breedte van de weg waardoor er minder zout in de bermen terechtkomt.

Is strooizout hetzelfde als keukenzout?

Strooizout is gewoon keukenzout (NaCl) maar wel minder zuiver. Vroeger werd het zout vaak roze gekleurd om het te onderscheiden van consumptiezout. Aan wegenzout is een anti-klontermiddel toegevoegd. Zout is hygroscopisch (trekt vocht aan) waardoor het gaat klonteren. Als het dan lang in de zoutloods ligt is het zonder anti-klontermiddel niet meer te verwerken. Een anti-klontermiddel is niet schadelijk voor het milieu.

Waarom duurt het soms lang voor mijn straat wordt gestrooid?

De Vlaamse gewest- en autosnelwegen zijn onderverdeeld in 322 strooiroutes. De strooiwagens van het Agentschap Wegen en Verkeer rijden elk hun eigen strooiroute af. Het afrijden van 1 route duurt 2,5 tot 3 uur. Hoewel er meestal al een strooiwagen is gepasseerd, raakt de weg bij sneeuwval al opnieuw ondergesneeuwd voor de strooiwagen een 2de keer is kunnen langskomen. We doen ons uiterste best om alle gewest- en autosnelwegen zo goed mogelijk sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden.

Woon je niet langs een gewestweg? Dan is hoogst waarschijnlijk de gemeente de wegbeheerder, zij zal beslissen of er al dan niet gestrooid moet worden.

Wat is automatisch strooien?

Om efficiënt en zuinig om te springen met de zoutvoorraad werkt het Agentschap Wegen en Verkeer al enkele jaren met het systeem van automatisch strooien. Bij de strooiwagens die gebruik maken van dat systeem wordt niet enkel de chauffeur begeleid door een gps-systeem, maar wordt ook de hoeveelheid zout en de strooibreedte aangepast aan de configuratie van de weg doordat de strooitrajecten op voorhand werden ingelezen. Op die manier wordt er efficiënt en milieubewust gestrooid.

Wat met op- en afritten van autosnelwegen?

De opritten en afritten worden gewoon mee opgenomen in de strooitrajecten. Enkel als we in cascade, dus met meerdere strooiwagens naast elkaar strooien, is er een aparte strooiwagen voor de op- en afritten.